İçeriğe geç

Işverenin Kidem Tazminatini Ödeme Süresi 2024-2025 Güncel

İşverenin Kıdem Tazminatını Ödeme Süresi

Kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her yıl için 30 günlük ücreti tutarında bir tazminattır. İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, işveren, işçinin kıdem tazminatını, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte işçiye veya işçinin yasal temsilcisine ödemekle yükümlüdür.

Kıdem tazminatının ödenme süresi, işverenin işçiyi işten çıkarması veya işçinin işyerinden ayrılması halinde farklılık gösterir.

İşverenin İşçiyi İşten Çıkarması Halinde Kıdem Tazminatının Ödenme Süresi

İşverenin işçiyi işten çıkarması halinde, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte işçiye veya işçinin yasal temsilcisine ödenmelidir. İşveren, kıdem tazminatını ödemek için bu süreyi beklemek zorunda değildir. Kıdem tazminatının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde ödenmesi gerekir.

İşveren, kıdem tazminatını bu süre içinde ödemezse, işçiye en geç 2 hafta içinde ihtarname göndererek ödemeyi talep edebilir. İşveren, bu ihtarnameden itibaren 1 ay içinde ödeme yapmazsa, işçi, kıdem tazminatı alacağının faizi ile birlikte tahsili için dava açabilir.

İşçinin İşyerinden Ayrılması Halinde Kıdem Tazminatının Ödenme Süresi

İşçinin işyerinden ayrılması halinde, kıdem tazminatı, işçinin işyerinden ayrıldığı tarihte işverene bildirilmesi halinde, işveren tarafından 1 ay içinde ödenmelidir. İşçi, kıdem tazminatını almak için bu süreyi beklemek zorunda değildir. Kıdem tazminatının, işçinin işyerinden ayrıldığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde ödenmesi gerekir.

İşveren, kıdem tazminatını bu süre içinde ödemezse, işçiye en geç 2 hafta içinde ihtarname göndererek ödemeyi talep edebilir. İşveren, bu ihtarnameden itibaren 1 ay içinde ödeme yapmazsa, işçi, kıdem tazminatı alacağının faizi ile birlikte tahsili için dava açabilir.

Kıdem Tazminatının Ödenmemesi Halinde İşçinin Hakları

İşverenin kıdem tazminatını ödememesi halinde, işçinin aşağıdaki hakları vardır:

  • Kıdem tazminatı alacağının faizi ile birlikte tahsili için dava açma hakkı: İşverenin kıdem tazminatını ödememesi halinde, işçi, kıdem tazminatı alacağının faizi ile birlikte tahsili için dava açabilir.
  • İşe iade davası açma hakkı: İşverenin geçerli bir sebep olmaksızın işçiyi işten çıkarması halinde, işçi, işe iade davası açabilir. İşe iade davası sonucunda feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde, işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşveren işçiyi işe başlatmazsa, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı ödemek zorundadır.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük ücreti tutarında bir tazminattır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınacak ücret, işçinin son 30 günlük brüt ücretidir.

Kıdem tazminatı, işçinin kıdem süresine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem Süresi Kıdem Tazminatı
1 yıldan az 30 günlük ücret
1 yıldan 5 yıla kadar 30 günlük ücret x kıdem süresi
5 yıldan fazla 30 günlük ücret x (5+2/3) x kıdem süresi

Örnek:

İşçi, 10 yıl boyunca bir işyerinde çalışmış olsun. İşçinin son 30 günlük brüt ücreti 10.000 TL olsun. Bu durumda işçinin kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 30 günlük ücret x kıdem süresi
= 10.000 TL x 10
= 100.000 TL

Kıdem Tazminatı Bordrosu

Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrılması veya işverenin işçiyi işten

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir