İçeriğe geç

Kamuya Atanan Işçi Kıdem Tazminatı 2024-2025 Güncel

Kamuya Atanan İşçinin Kıdem Tazminatı

Giriş

Kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminattır. İş Kanunu’nun 147. maddesinde düzenlenmiştir.

Kamuya atanan işçinin kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesini feshetme şekline göre değişiklik göstermektedir.

İşçinin İradesiyle İş Sözleşmesini Feshi

İşçi, iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshederse, bu feshin haklı bir sebebe dayanması gerekir. Haklı bir sebebe dayanmayan fesih, istifa olarak değerlendirilir ve işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Kamuya atanan işçinin iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi halinde, bu fesih istifa olarak değerlendirilir. Dolayısıyla, kamuya atanan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Bu husus, Yargıtay’ın yerleşik içtihadıdır. Örneğin, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2012/24331 E., 2014/23084 K. sayılı ve 02.07.2014 tarihli kararında, “İş sözleşmesinin feshinin haklı bir sebebe dayanması gerekir. Haklı bir sebebe dayanmayan fesih, istifa olarak değerlendirilir. İstifa halinde kıdem tazminatı ödenmez. Kamuya atanma, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesine olanak sağlayan bir neden değildir. Bu nedenle, kamuya atanan işçinin iş sözleşmesini feshi istifa olarak değerlendirilir ve kıdem tazminatı ödenmez.” denilmiştir.

İşverenin İradesiyle İş Sözleşmesinin Feshi

İşveren, işçinin iş sözleşmesini haklı bir sebebe dayanmadan feshederse, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Kamuya atanan işçinin iş sözleşmesini işverenin haklı bir sebebe dayanmadan feshetmesi halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Bu husus, Yargıtay’ın yerleşik içtihadıdır. Örneğin, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2013/27411 E., 2014/22797 K. sayılı ve 08.07.2014 tarihli kararında, “İşverenin iş sözleşmesini haklı bir sebebe dayanmadan feshetmesi halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Kamuya atanma, işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesine olanak sağlayan bir neden değildir. Ancak, işverenin iş sözleşmesini haklı bir sebebe dayanmadan feshetmesi halinde, işçinin kıdem tazminatı hakkı devam eder.” denilmiştir.

İşçinin İradesiyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi ve İşverenin İş Sözleşmesini Feshedilmesi Hallerinin Birlikte Gerçekleşmesi

İşçi, iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshederken, işveren de işçinin iş sözleşmesini haklı bir sebebe dayanmadan feshedebilir. Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı hakkı, işçinin iş sözleşmesini fesih şekline göre belirlenir.

İşçinin iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak, işverenin iş sözleşmesini haklı bir sebebe dayanmadan feshedmesi halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Örnek

Ahmet Bey, özel bir şirkette çalışmaktadır. Ahmet Bey, kamuya atandığını öğrenince iş sözleşmesini feshetmeye karar verir. Ahmet Bey, iş sözleşmesini işverene sunarak 15 gün sonra iş akdinin sona ereceğini bildirir. İşveren, Ahmet Bey’in kamuya atandığından haberdardır ve Ahmet Bey’in iş sözleşmesini haklı bir sebebe dayanmadan fesheder.

Bu durumda, Ahmet Bey’in iş sözleşmesinin feshi istifa olarak değerlendirilir. Ancak, işverenin iş sözleşmesini haklı bir sebebe dayanmadan feshetmesi nedeniyle, Ahmet Bey kıdem tazminatına hak kazanır.

Sonuç

Kamuya atanan işçinin kıdem tazminatı hakkı, işçinin iş sözleşmesini fesih şekline göre belirlenir.

İşçi, iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshederse, bu fesih istifa olarak değerlendirilir ve işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

İşveren

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir