İçeriğe geç

Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplama Tablosu 2024-2025 Güncel

Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplama Excel

Kapıcı kıdem tazminatı, kapıcı olarak çalışan bir kişinin, işveren tarafından işten çıkarılması durumunda hak ettiği tazminattır. Bu tazminat, kapıcıya iş yerindeki kıdemine göre ödenir.

Kapıcı kıdem tazminatı hesaplaması, aşağıdaki formül kullanılarak yapılır:

Kıdem tazminatı = (brüt ücret * kıdem süresi) / 30

Bu formülde,

 • Brüt ücret: Kapıcının iş yerindeki son brüt ücretidir.
 • Kıdem süresi: Kapıcının iş yerindeki kıdem süresidir.

Kapıcı kıdem tazminatı hesaplanırken, brüt ücretin hesaplanmasında 2023 yılı için geçerli olan asgari ücret ve tavan ücret dikkate alınır. Asgari ücret, 2023 yılı için 5.500 TL’dir. Tavan ücret ise, 2023 yılı için 23.489,83 TL’dir.

Örneğin, bir kapıcı, 10 yıl boyunca bir iş yerinde çalışmış ve son brüt ücreti 5.000 TL ise, kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL * 10 yıl) / 30
= 1666,666667 TL

Bu durumda, kapıcıya 1666,67 TL kıdem tazminatı ödenir.

Excel ile Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kapıcı kıdem tazminatı hesaplamasını Excel ile yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Excel’de bir tablo oluşturun.
 2. Tablonun ilk sütununa “İşe Giriş Tarihi”, ikinci sütununa “İşten Ayrılış Tarihi”, üçüncü sütununa “Brüt Ücret”, dördüncü sütununa “Kıdem Süresi” ve beşinci sütununa “Kıdem Tazminatı” yazın.
 3. “İşe Giriş Tarihi” ve “İşten Ayrılış Tarihi” sütunlarına kapıcıya ait bilgileri girin.
 4. “Brüt Ücret” sütununa kapıcıya ait son brüt ücreti girin.
 5. “Kıdem Süresi” sütununu, “İşten Ayrılış Tarihi” sütunundaki tarihi “İşe Giriş Tarihi” sütunundaki tarihten çıkararak hesaplayın.
 6. “Kıdem Tazminatı” sütununu, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplayın:
=B3*B4/30

Burada,

 • B3: “İşe Giriş Tarihi” sütunundaki hücredir.
 • B4: “İşten Ayrılış Tarihi” sütunundaki hücredir.

Bu adımları takip ederek, kapıcı kıdem tazminatı hesaplamasını Excel ile kolayca yapabilirsiniz.

Excel ile Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplama Örneği

Aşağıdaki örnekte, Excel ile kapıcı kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır gösterilmiştir:

İşe Giriş Tarihi | İşten Ayrılış Tarihi | Brüt Ücret | Kıdem Süresi | Kıdem Tazminatı
------- | -------- | -------- | -------- | --------
2023-01-01 | 2023-12-31 | 5.000 TL | 12 ay | 1666,67 TL

Bu örnekte, kapıcı 2023-01-01 tarihinde işe başlamış ve 2023-12-31 tarihinde işten ayrılmıştır. Kapıcının son brüt ücreti 5.000 TL’dir. Bu durumda, kapıcıya 12 ay kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı tutarı ise, 1666,67 TL’dir.

Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kapıcı kıdem tazminatı hesaplamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Kapıcının kıdem tazminatı hesaplanabilmesi için iş yerindeki kıdem süresinin en az bir yıl olması gerekir.
 • Kapıcının kıdem tazminatı hesapla

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir