İçeriğe geç

Kapıcı Tazminat Hesaplama 2024-2025 Güncel

Kapıcı Tazminatı Nedir?

Kapıcı tazminatı, iş hukukunda yer alan bir kavram olup, işçinin işverene karşı sahip olduğu bir haktır. İşçi, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işverene kıdem tazminatı ödemesi zorunludur. Kapıcılar da işçi statüsünde olduğundan, iş sözleşmelerinin sona ermesi halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Kapıcı Tazminatı Hesaplanması

Kapıcı tazminatı hesaplanırken, öncelikle işçinin kıdem süresi belirlenir. Kıdem süresi, işçinin işverene bağlı olarak çalışmış olduğu süreyi ifade eder. Kıdem süresi, işçinin işten ayrıldığı tarih ile işe girdiği tarih arasındaki süredir.

Kıdem süresi belirlendikten sonra, işçinin brüt ücreti esas alınarak kıdem tazminatı tutarı hesaplanır. Kapıcı tazminatı tutarı, işçinin brüt ücretinin her yıl için 30 günlük ücretine eşittir.

Kapıcı tazminatı hesaplanırken, işçinin işveren tarafından sağlanan lojman ve fatura yardımı gibi ek ücretler de dikkate alınır. Lojman tahsis edilen kapıcılar için, lojmanın aylık kira bedelinin 1/4’ü brüt ücrete eklenir. Fatura yardımı yapılan kapıcılar için ise, fatura yardımı tutarının 1/4’ü brüt ücrete eklenir.

Kapıcı Tazminatı Hesaplama Formülü

Kapıcı tazminatı hesaplanırken aşağıdaki formül kullanılır:

Kıdem tazminatı tutarı = (İşçinin brüt ücreti * Kıdem süresi) / 30

Örnek Hesaplama

Örneğin, bir kapıcı 10 yıldır aynı işverene bağlı olarak çalışmaktadır ve aylık brüt ücreti 5.000 TL’dir. Bu kapıcı işten ayrılırsa, alacağı kıdem tazminatı tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı tutarı = (5.000 TL * 10) / 30
= 16.666,67 TL

Kapıcı Tazminatının Ödenmesi

Kapıcı tazminatı, işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken bir borçtur. İşveren, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en geç 20 gün içinde kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.

İşveren tarafından kıdem tazminatının ödenmemesi halinde, işçi iş mahkemesinde dava açarak kıdem tazminatı alabilir.

Kapıcı Tazminatının Kesintileri

Kapıcı tazminatı, damga vergisi ve gelir vergisi kesintilerine tabidir. Damga vergisi kesintisi, kıdem tazminatı tutarının %0,759’u oranındadır. Gelir vergisi kesintisi ise, işçinin alacağı kıdem tazminatının tutarı ve işçinin gelir durumuna göre değişmektedir.

Kapıcı Tazminatı Zamanaşımı

Kapıcı tazminatı, 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Bu nedenle, kapıcı iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 yıl içinde kıdem tazminatını talep etmezse, bu hakkı ortadan kalkar.

Kapıcı Tazminatı İle İlgili Diğer Hususlar

  • Kapıcı tazminatı, işçinin ölüm halinde mirasçılarına ödenir.
  • Kapıcı tazminatı, işverenin iflası halinde de işçiye ödenir.
  • Kapıcı tazminatı, işveren tarafından işçiye ödenmediği takdirde, işçi iş mahkemesinde dava açarak kıdem tazminatı alabilir.

Kapıcı Tazminatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Kapıcı tazminatı nedir?

Kapıcı tazminatı, işçinin işverene karşı sahip olduğu bir haktır. İşçi, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işverene kıdem tazminatı ödemesi zorunludur. Kapıcılar da işçi statüsünde olduğundan, iş sözleşmelerinin sona ermesi halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

2. Kapıcı tazminatı nasıl hesaplanır?

Kapıcı tazminatı hesaplanırken, öncelikle işçinin kıdem süresi belirlenir. Kıdem süresi, işçinin işverene bağlı olarak çalışmış olduğu süreyi ifade eder. Kıdem süresi, işçinin işten ayrıldığı tarih ile işe girdiği tarih arasındaki süredir.

Kıdem süresi

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir