İçeriğe geç

Kendi Istifa Eden Kıdem Tazminatı Alabilir Mi 2024-2025 Güncel

Kendi İstifa Eden Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin belirli nedenlerle sona ermesi durumunda işçiye ödenen bir tazminattır. İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, kıdem tazminatı, hizmet akdinin sona erdiği tarihte geçerli olan aylık brüt ücretin, işçinin işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük tutarı olarak hesaplanır.

Kural olarak, iş sözleşmesinin işçinin kendi isteğiyle sona ermesi durumunda, işçi kıdem tazminatı alamaz. Bu durum, istifa olarak da adlandırılır. Ancak, işçinin haklı bir nedene dayanarak istifa etmesi durumunda, kıdem tazminatı alabilir.

Haklı Neden Nedir?

İş Kanunu’nda haklı neden olarak sayılan durumlar şunlardır:

 • İşçinin işverenin bir eylemi veya davranışı nedeniyle kişilik haklarının ağır şekilde ihlal edilmesi.
 • İşçinin işveren tarafından cinsel tacize veya mobbinge maruz kalması.
 • İşçinin iş sözleşmesinin yaşlılık, emeklilik veya malullük gibi nedenlerle sona ermesi.
 • İşçinin iş sözleşmesinin askerlik, doğum, evlat edinme veya yurt dışına gitme gibi nedenlerle sona ermesi.
 • İşçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesi.

Yargıtay kararlarında, işçinin işyerinde çalışma koşullarının ağırlaşması, işçinin sağlığını tehlikeye atması, işçinin işveren tarafından tehdit veya baskı altında tutulması gibi durumlar da haklı neden olarak kabul edilmiştir.

İstifa Eden İşçi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Alabilir?

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • İşçinin iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak feshetmesi.
 • İşçinin haklı nedene dayanarak fesih yaptığını işverene yazılı olarak bildirmesi.
 • İşçinin haklı nedene dayanarak fesih yaptığını ispatlaması.

İşçinin Haklı Nedene Dayanarak Fesih Yaptığını İşverene Bildirmesi

İşçinin haklı nedene dayanarak fesih yaptığını işverene yazılı olarak bildirmesi, kıdem tazminatı alabilmesi için önemlidir. İşçinin fesih bildiriminde haklı nedene dayandığına ilişkin açık bir ifade bulunması gerekir.

İşçinin Haklı Nedene Dayanarak Fesih Yaptığını İspatlaması

İşçinin haklı nedene dayanarak fesih yaptığını ispatlaması, kıdem tazminatı alabilmesi için zorunludur. İşçi, haklı nedene dayanarak fesih yaptığını ispatlamak için, işverene karşı dava açabilir.

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hesaplaması

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı, hizmet akdinin sona erdiği tarihte geçerli olan aylık brüt ücretin, işçinin işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük tutarı olarak hesaplanır.

Örneğin, bir işçinin 10 yıllık kıdemi olduğunu ve son brüt ücretinin 5.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı tutarı 5.000 TL x 30 x 10 = 1.500.000 TL olacaktır.

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Alması İçin Yapması Gerekenler

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, aşağıdaki adımları takip etmesi gerekir:

 1. İş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak feshetmesi.
 2. İş sözleşmesini feshettiğini işverene yazılı olarak bildirmesi.
 3. İş sözleşmesini feshettiğini ispatlaması.
 4. İşverene kıdem tazminatı talebinde bulunması.

İşveren, işçinin kıdem tazminatı talebini reddederse, işçi işveren aleyhine dava açabilir.

Sonuç

Kural olarak, istifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz. Ancak, işçinin haklı bir nedene dayanarak istifa etmesi durumunda, kıdem tazminatı alabilir. İşçinin haklı nedene dayanarak fesih yaptığını ispatlaması gerekir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir