İçeriğe geç

Kendim Istifa Edersem Tazminat Alabilir Miyim 2024-2025 Güncel

Kendi İstifa Edersem Tazminat Alabilir miyim?

İş hukukunda, işveren tarafından işten çıkarılan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi zorunludur. Ancak, işçinin kendi isteğiyle istifa etmesi durumunda tazminat ödenip ödenmeyeceği, istifanın geçerli olup olmadığına göre değişir.

İstifa’nın Geçerli Olması

İşçinin istifasının geçerli olması için, istifanın işçinin özgür iradesiyle verilmiş olması gerekir. İşçi, istifasını baskı altında veya zorlanmadan vermeli, istifasının sonuçları hakkında bilgilendirilmiş olmalıdır.

İşçinin istifasının geçerli olup olmadığının değerlendirilmesinde, işçinin istifasını veren kişi veya kişilere, istifanın yapıldığı yere ve zamana, istifanın içeriğine ve işçinin istifadan önceki davranışlarına bakılır.

İstifa’nın Geçersiz Olması

İşçinin istifasının geçerli olmaması durumunda, işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. İşçinin istifasının geçerli olmamasının bazı nedenleri şunlardır:

  • İşçi, istifasını baskı altında veya zorlanmadan vermişse.
  • İşçi, istifasını işçinin özgür iradesini etkileyecek bir hastalık, korku veya heyecan gibi bir nedenle vermişse.
  • İşçi, istifasını işverenin hile veya tehditleri sonucunda vermişse.
  • İşçi, istifasını işverenin işçinin kişilik haklarını ihlal etmesi sonucunda vermişse.

İstifa’ya Rağmen Tazminat Ödenmesi

İşçinin istifasının geçerli olması durumunda da, bazı durumlarda işçiye tazminat ödenmesi gerekebilir. Bu durumlar şunlardır:

  • İşveren, işçiyi istifaya zorlamışsa.
  • İşveren, işçinin istifasından önce işçiyi işten atmaya tehdit etmişse.
  • İşveren, işçinin istifasından önce işçiye mobbing uygulamışsa.

İstifa’ya Rağmen Tazminat Talep Etme

İşçinin istifasına rağmen tazminat talep etmesi için, işçinin işverene ihbarname göndermesi gerekir. İhbarnamede, işçinin istifa ettiği ve tazminat talep ettiği belirtilmelidir.

İşveren, ihbarnameyi aldıktan sonra 10 gün içinde işçiye tazminat ödemesi gerekir. İşveren, tazminat ödemezse, işçi dava açarak tazminatını alabilir.

İstifa Tazminatı Hesaplanması

İşçinin kıdem tazminatı, işçinin brüt ücreti, kıdemi ve işçinin çalıştığı yerdeki kıdem tazminatı tavanı dikkate alınarak hesaplanır.

İşçinin kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücretine, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti eklenir. İşçinin işyerinde çalıştığı süre 10 yıldan fazla ise, fazla olan süre için her tam yıl için 20 günlük ücret eklenir.

İşçinin kıdem tazminatı tavanı, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı 17.126,44 TL’dir.

Sonuç

Kendi isteğiyle istifa eden işçi, istifasının geçerli olması durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ancak, işçinin istifasının geçerli olmaması durumunda veya işçinin istifasına rağmen tazminat talep etmesi durumunda, işçinin tazminat alıp alamayacağı, istifanın nedenlerine göre değişir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir