İçeriğe geç

Kendin Isten Ciktiginda Tazminat Alabilir Mi 2020 2024-2025 Güncel

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçi Tazminat Alabilir mi?

İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesi, işçinin hizmetini işverene, işverenin de işçiye ücret ödemesini öngörmektedir. Bu sözleşme, tarafların karşılıklı rızasıyla feshedilebilir. İşçi, iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih ettiğinde, istifa etmiş sayılır. İstifa eden işçinin kıdem tazminatı alacağı konusunda, İş Kanunu’nun 24. maddesi hükmü geçerlidir. Bu maddeye göre, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanır.

İstifa Haklı Neden Olarak Kabul Edilir mi?

İş Kanunu’nda, istifanın haklı neden olarak kabul edilebileceği durumlar açıkça belirtilmemiştir. Ancak, Yargıtay uygulamasına göre, aşağıdaki durumlar haklı neden olarak kabul edilebilir:

 • İşverenin işçiye karşı ağır ve haksız davranışta bulunması,
 • İşverenin işçiyi mobbinge maruz bırakması,
 • İşverenin işçinin ücretini veya diğer haklarını ödememesi,
 • İşverenin işçinin iş güvenliğini tehlikeye atması,
 • İşverenin işçinin iş yerinin değişmesi gibi nedenlerle işçinin iş yerinde çalışmasını sürdüremeyeceğinin anlaşılması.

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Talebinde Bulunabilir mi?

İşçi, istifa etmesine rağmen, yukarıda sayılan haklı nedenlerden biri mevcutsa, kıdem tazminatı talep edebilir. Bu durumda, işçinin işverene verdiği istifa dilekçesinde, haklı nedene ilişkin açıklama yapması gerekir.

İşveren, işçinin haklı nedene dayandığına inanmıyorsa, işçinin iddialarını ispatlamasını talep edebilir. İşçi, iddialarını ispatlayamazsa, kıdem tazminatı talebi reddedilecektir.

İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatı Alabilir mi?

İşçi, istifa etmesine rağmen, iş sözleşmesinde belirtilen ihbar süresine uymazsa, işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İş sözleşmesinde ihbar süresi belirtilmemişse, işçinin kıdem süresi dikkate alınarak ihbar süresi belirlenir.

İşverenin İstifa Eden İşçiye Yapacağı Ödemeler

İstifa eden işçiye ödenecek tutarlar şunlardır:

 • Kıdem tazminatı: İşçinin çalıştığı her tam yıl için, son 30 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
 • İhbar tazminatı: İşçinin kıdem süresi dikkate alınarak belirlenen ihbar süresi için, işçinin son 30 günlük brüt ücreti tutarında ihbar tazminatı ödenir.
 • Ücret: İşçi, iş sözleşmesinin bittiği tarihe kadar, çalıştığı günler için ücretini almaya devam eder.
 • Fazla mesai, yıllık izin, hafta sonu tatili gibi diğer haklar: İşçi, çalıştığı süre boyunca hak ettiği fazla mesai, yıllık izin, hafta sonu tatili gibi diğer haklarını da almaya devam eder.

İstifa Eden İşçi Tazminat Talebinde Nasıl Bulunabilir?

İstifa eden işçi, kıdem tazminatı talebini işverene yazılı olarak bildirebilir. İşveren, işçinin talebini kabul ederse, ödemeyi derhal yapar. İşveren, işçinin talebini kabul etmezse, işçi, kıdem tazminatı talebiyle iş mahkemesine başvurabilir.

İş mahkemesi, işçinin haklı nedene dayandığına karar verirse, işverene kıdem tazminatı ödemesi için karar verir.

Sonuç

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi gerekir. İşçinin haklı nedene dayandığına ilişkin iddialarını ispatlaması gerekir.

İşveren, istifa eden işçiye ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İşçinin ihbar süresine uymaması durumunda, işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İstifa eden işçiye ödenecek tutarlar şunlardır:

 • Kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatı
 • Ücret
 • Fazla mesai, yıllık izin, hafta sonu tatili gibi diğer haklar

İstifa eden işçi, kıdem tazminatı talebini işverene yazılı olarak bildirebilir. İşveren, işçinin talebini kabul etmezse, işçi, kıdem tazminatı talebiyle iş

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir