İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı 2019 2 Dönem 2024-2025 Güncel

2019 Yılının İkinci Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminat türüdür. İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Kıdem tazminatı, işçinin işten çıkarılması, emekli olması, işyerinin kapanması veya işçinin ölümü gibi durumlarda ödenir.

Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin her yıl için alabileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarını ifade eder. Bu tutar, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Kıdem tazminatı tavanı, işçinin kıdem süresine ve son 3 aydaki ortalama brüt ücretine göre hesaplanır.

2019 Yılının İkinci Döneminde Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı

2019 yılı Temmuz ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389-010.06.02-2052.135 sayılı genelge ile 01 Temmuz 2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı tutarı 6.379,86 TL olarak belirlenmiştir.

Bu tutar, işçinin kıdem süresine ve son 3 aydaki ortalama brüt ücretine göre hesaplanır. Örneğin, bir işçinin kıdem süresi 10 yıl ve son 3 aydaki ortalama brüt ücreti 10.000 TL ise, işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı 63.798,60 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Tavanı Hesaplanması

Kıdem tazminatı tavanı, işçinin kıdem süresine ve son 3 aydaki ortalama brüt ücretine göre hesaplanır. Kıdem tazminatı tavanı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı tavanı = (6.379,86 TL x Kıdem süresi) / 30

Örneğin, bir işçinin kıdem süresi 10 yıl ve son 3 aydaki ortalama brüt ücreti 10.000 TL ise, işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı tavanı = (6.379,86 TL x 10 yıl) / 30
= 2126,62 TL x 10 yıl
= 21.266,20 TL

Bu durumda, işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı 21.266,20 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergilendirme

Kıdem tazminatı, işçinin gelir vergisine tabi bir ödemedir. Ancak, kıdem tazminatı tavanı, gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu nedenle, bir işçiye ödenen kıdem tazminatı, kıdem tazminatı tavanı tutarını geçmediği sürece gelir vergisine tabi değildir.

Örneğin, bir işçinin kıdem süresi 10 yıl ve son 3 aydaki ortalama brüt ücreti 10.000 TL ise, işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı 21.266,20 TL olacaktır. Bu durumda, işçiye ödenen kıdem tazminatı, gelir vergisine tabi değildir.

Ancak, işçinin kıdem süresi 10 yıl ve son 3 aydaki ortalama brüt ücreti 15.000 TL ise, işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı 45.899,30 TL olacaktır. Bu durumda, işçiye ödenen kıdem tazminatı tutarı, kıdem tazminatı tavanı olan 6.379,86 TL’yi aştığı için gelir vergisine tabi olacaktır.

Kıdem Tazminatı Tavanı ve İş Hukuku

Kıdem tazminatı tavanı, işçilerin kıdem tazminatı haklarını korumak amacıyla getirilmiştir. Kıdem tazminatı tavanı, işçilerin kıdem tazminatı olarak alacakları miktarı sınırlandırır. Bu sayede, işçilerin kıdem tazminatı haklarını kötüye kullanmaları önlenmeye çalışılır.

Kıdem tazminatı tavanı, iş hukukunun önemli bir unsurudur. Kıdem tazminatı davalarında kıdem tazminatı tavanı, işçi

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir