İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı 2019 Nasıl Hesaplanır 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, bir işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için, 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminattır. İşçi, işyerinde 1 yıldan az çalışmışsa, kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem tazminatı, işçinin işverene olan sadakatini ve hizmet süresini ödüllendirmek amacıyla ödenen bir tazminattır. Ayrıca, işçinin işsiz kaldığı dönemdeki geçimini sağlamak amacıyla da ödenir.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınması gereken temel unsurlar şunlardır:

 • İşçinin çalıştığı süre
 • İşçinin son aldığı brüt ücret

Kıdem tazminatı, her yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yani, işçinin çalıştığı yıl sayısı ile son aldığı brüt ücret çarpılarak kıdem tazminatına ulaşılır.

Örnek:

Bir işçi, bir işyerinde 5 yıldır çalışmaktadır ve son aldığı brüt ücret 5.000 TL’dir. Bu işçinin kıdem tazminatı, 5 yıl x 30 günlük brüt ücret = 150.000 TL’dir.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınan brüt ücret, her yıl için belirlenen bir tavan ile sınırlıdır. Bu tavan, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

2019 yılı için kıdem tazminatı tavanı, 6.017,60 TL’dir.

Bu nedenle, bir işçinin kıdem tazminatı, bu tavan tutarını geçemez.

Kıdem Tazminatının Ödenmesi

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından sona erdirilmesi durumunda, işçiye ödenir. İş sözleşmesi işçi tarafından sona erdirilmişse, kıdem tazminatı işçiye ödenmez.

Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 20 gün içinde ödenir. Bu süre içinde kıdem tazminatı ödenmezse, işçiye yasal faiz uygulanır.

Kıdem Tazminatının Vergilendirilmesi

Kıdem tazminatı, gelir vergisine tabidir. Ancak, kıdem tazminatının tavan tutarını aşan kısmı gelir vergisinden istisnadır.

2019 yılı için kıdem tazminatının gelir vergisinden istisna olan kısmı, 6.017,60 TL’dir.

Bu nedenle, bir işçinin kıdem tazminatı, bu tavan tutarını aşmıyorsa, gelir vergisine tabi değildir.

Kıdem Tazminatı ile İlgili Diğer Hususlar

 • Kıdem tazminatı, işçinin işverene olan borcuna mahsup edilemez.
 • Kıdem tazminatı, işçinin ölüm halinde, işçinin kanuni mirasçılarına ödenir.
 • Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca, her yıl için 25 gün idari izin hakkı verir.

Kıdem Tazminatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kıdem tazminatı, hangi durumlarda ödenmez?

Kıdem tazminatı, aşağıdaki durumlarda ödenmez:

 • İş sözleşmesi işçi tarafından haklı nedenle feshedilmişse.
 • İş sözleşmesi işçinin askerlik, doğum, hastalık gibi nedenlerle hizmetine ara verdiği süreler için feshedilmişse.
 • İş sözleşmesi işçinin yaş haddini doldurması nedeniyle feshedilmişse.

Kıdem tazminatı, hangi durumlarda tam olarak ödenmez?

Kıdem tazminatı, aşağıdaki durumlarda tam olarak ödenmez:

 • İş sözleşmesi işçinin işverene zarar verdiği gerekçesiyle feshedilmişse, işçinin işverene verdiği zarar tazmin edilir.
 • İş sözleşmesi işçinin işverene verdiği ağır kusur nedeniyle feshedilmişse, işçinin kıdem tazminatı yarı oranında ödenir.

Kıdem tazminatı, hangi durumlarda tavan tutarını aşar?

Kıdem tazminatı, aşağıdaki durumlarda tavan tutarını aşar:

 • İşçinin son aldığı brüt ücret, tavan tutarını aşarsa.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir