İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı 6 Ay 2024-2025 Güncel

6 Ay Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverenle olan iş akdinin sona ermesi halinde, işçiye işveren tarafından ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde geçirdiği süreye ve son aldığı brüt ücretine göre hesaplanır.

Kıdem tazminatı almanın iki temel şartı vardır:

  • İşçinin işyerinde en az bir yıl çalışması
  • İş akdinin işveren tarafından veya işçinin kendi isteği ile sona ermesi

Bu şartlardan biri sağlanmazsa işçi kıdem tazminatı alamaz.

6 Ay Kıdem Tazminatı Şartları

6 ay kıdem tazminatı, iş akdinin işveren tarafından veya işçinin kendi isteği ile sona ermesi halinde, işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, işçinin işyerinde geçirdiği süreye göre hesaplanır.

6 ay kıdem tazminatı alma şartları şu şekildedir:

  • İşçinin işyerinde en az 6 ay çalışması
  • İş akdinin işveren tarafından veya işçinin kendi isteği ile sona ermesi

6 Ay Kıdem Tazminatının Hesaplanması

6 ay kıdem tazminatı, işçinin işyerinde geçirdiği süreye göre hesaplanır. 6 aydan az çalışan işçilere kıdem tazminatı ödenmez.

6 aydan fazla çalışan işçilere ise, çalıştıkları süreye göre kıdem tazminatı ödenir. Örneğin, bir işçi 6 ay 15 gün çalışmışsa, 6 ay için kıdem tazminatı alır.

Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı brüt ücrete göre hesaplanır. Örneğin, bir işçinin son aldığı brüt ücret 5.000 TL ise, 6 ay için kıdem tazminatı 1.666,67 TL’dir.

6 Ay Kıdem Tazminatı Örnek Hesaplama

Bir işçinin işyerinde 6 ay çalıştığını ve son aldığı brüt ücretinin 5.000 TL olduğunu varsayalım. Bu işçiye ödenecek kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = Çalışılan süre x Son alınan brüt ücret / 30
Kıdem tazminatı = 6 x 5.000 / 30
Kıdem tazminatı = 1.666,67 TL

Bu işçiye 1.666,67 TL kıdem tazminatı ödenir.

6 Ay Kıdem Tazminatı Alınması

6 ay kıdem tazminatı almak için, işçinin iş akdinin işveren tarafından veya işçinin kendi isteği ile sona ermesi gerekir. İş akdinin sona ermesi durumunda, işçi işverene kıdem tazminatı talebinde bulunabilir.

İşveren, işçinin kıdem tazminatını ödemek zorundadır. İşverenin kıdem tazminatını ödememesi durumunda, işçi İş Mahkemesine dava açabilir.

6 Ay Kıdem Tazminatının Vergilendirilmesi

6 ay kıdem tazminatı, gelir vergisinden istisnadır. Yani, işçiye ödenen kıdem tazminatı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaz.

Ancak, kıdem tazminatının tavan tutarı aşılırsa, aşılan kısım üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır. Kıdem tazminatı tavan tutarı, her yıl için yeniden belirlenir.

6 Ay Kıdem Tazminatının Damga Vergisilendirilmesi

6 ay kıdem tazminatı üzerinden damga vergisi kesintisi yapılır. Damga vergisi oranı, her yıl için yeniden belirlenir.

6 Ay Kıdem Tazminatının İcra Yoluyla Alınması

İşverenin kıdem tazminatını ödememesi durumunda, işçi İş Mahkemesine dava açabilir. İş Mahkemesi, işçinin lehine karar verirse, işveren kararı temyiz edebilir.

İşverenin kararı temyiz etmemesi veya temyiz sonucunda davanın işçinin lehine sonuçlanması durumunda, işçi kararı icra müdürlüğüne götürür. İcra müdürlüğü, kararı işverene tebliğ eder ve işverene ödeme yapması için 7 gün süre verir.

İşverenin 7 gün içinde ödeme yapmaması durumunda, işçi icra takibine geçebilir. İcra takibi sonucunda, işçinin kıdem tazminatı işverenden

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir