İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Kaç Günde Çıkar 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatı alabilir yazısı kaç günde çıkar?

Kıdem tazminatı, bir işyerinde en az bir yıl kesintisiz olarak çalışan işçinin, iş sözleşmesinin feshi halinde işveren tarafından kendisine ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin kıdemine, brüt ücretine ve işverenin yükümlülüklerine göre hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatı alabilir yazısı, işçinin iş sözleşmesinin feshinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirip gerektirmediğini gösteren bir belgedir. Bu yazı, işçinin işverene verdiği ihtarname ile birlikte işveren tarafından düzenlenmektedir.

Kıdem tazminatı alabilir yazısının kaç günde çıkacağı, işverenin iş yüküne ve yazının düzenlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulup sunulmadığına göre değişmektedir. Genellikle, kıdem tazminatı alabilir yazısı, işveren tarafından ihtarnamenin tebliğ edilmesinden sonraki 1-2 hafta içinde düzenlenmektedir.

Kıdem tazminatı alabilir yazısı için gerekli belgeler

Kıdem tazminatı alabilir yazısı için işveren tarafından aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:

 • İşçinin iş sözleşmesi
 • İşçinin özlük dosyası
 • İşçinin işe giriş bildirgesi
 • İşçinin maaş bordroları
 • İşçinin işyeri kayıtları

Kıdem tazminatı alabilir yazısının düzenlenmesi

Kıdem tazminatı alabilir yazısı, işveren tarafından işçinin kıdemine, brüt ücretine ve işverenin yükümlülüklerine göre düzenlenmektedir. Yazıda, işçinin iş sözleşmesinin feshinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirip gerektirmediğine dair bir değerlendirme yapılmaktadır.

Yazıda, aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

 • İşçinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası
 • İşçinin işe giriş tarihi
 • İşçinin brüt ücreti
 • İşçinin iş sözleşmesinin feshi tarihi
 • İşçinin kıdem tazminatı alabilme durumuna dair değerlendirme

Kıdem tazminatı alabilir yazısının işçiye verilmesi

Kıdem tazminatı alabilir yazısı, işveren tarafından işçiye imza karşılığında verilmektedir. Yazının bir nüshası da işveren tarafından saklanır.

Kıdem tazminatı alabilir yazısının geçerliliği

Kıdem tazminatı alabilir yazısı, işçinin kıdem tazminatı alabilme hakkını kanıtlayan bir belgedir. Bu nedenle, yazının geçerli olabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Yazının, işveren tarafından düzenlenmiş olması gerekir.
 • Yazıda, işçinin kıdemine, brüt ücretine ve işverenin yükümlülüklerine göre bir değerlendirme yapılmış olması gerekir.
 • Yazının, işçiye imza karşılığında verilmiş olması gerekir.

Kıdem tazminatı alabilir yazısı ile kıdem tazminatı talebi

Kıdem tazminatı alabilir yazısı, işçinin kıdem tazminatı talebinde bulunması için gerekli bir belgedir. İşçi, kıdem tazminatı alabilir yazısını işverene vererek kıdem tazminatı talebinde bulunabilir.

İşveren, kıdem tazminatı alabilir yazısı ile birlikte işçinin kıdem tazminatı talebini kabul edebilir veya reddeder. İşverenin talebi kabul etmesi halinde, kıdem tazminatı işçiye ödenir. İşverenin talebi reddetmesi halinde, işçi dava açarak kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem tazminatı davası

Kıdem tazminatı alabilir yazısı ile birlikte kıdem tazminatı talebinin reddedilmesi halinde, işçi dava açarak kıdem tazminatı alabilir. Kıdem tazminatı davası, iş mahkemesinde açılır.

Kıdem tazminatı davasında, işçinin kıdem tazminatı alabilme hakkına sahip olup olmadığı mahkeme tarafından değerlendirilir. Mahkeme, işçinin kıdem tazminatı alabilme hakkına sahip olduğunu tespit etmesi halinde, işçiye kıdem tazminatı ödenmesine karar verir.

Sonuç olarak, kıdem tazminatı alabilir yazısı, işçinin kıdem tazminatı alabilme hakkını kanıtlayan bir belgedir. Bu nedenle, işçinin kıdem tazminatı alabilme hakkına sahip olup olmadığının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir