İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Arabulucu Başvuru 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Arabulucu Başvurusu

Kıdem tazminatı, işçinin işverene sadakatle ve özenle çalışması karşılığında, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde kendisine ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının miktarı, işçinin çalışma süresi ve brüt ücreti esas alınarak hesaplanır.

İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, kıdem tazminatı, işçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması halinde ödenir. İşçinin kıdemi, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalı olarak geçirilmiş olmasına bakılmaksızın, aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek hesaplanır.

İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, kıdem tazminatının miktarı, işçinin işe girdiği tarihteki kıdem tazminatı tavanı ile işe girdiği tarihteki brüt ücreti arasındaki miktarın, çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarındadır.

Kıdem tazminatının ödenmesi için işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi gerekir. İş sözleşmesi, işçinin ölümü, işverenin iflası, işverenin işyerini kapatması, işçinin yaşlılık, emeklilik veya malullük nedeniyle emekli olması gibi nedenlerle sona erebilir.

Kıdem tazminatı, işçiye ödenmesi gereken en önemli tazminat türlerinden biridir. Bu nedenle, kıdem tazminatı hakkının korunması ve işçilerin bu haklarını alabilmeleri için arabuluculuk kurumu önem arz etmektedir.

Kıdem Tazminatı Arabuluculuğu

Arabuluculuk, taraflar arasında anlaşmazlık yaşayan kişilerin, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla bu anlaşmazlığı çözmelerini sağlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Kıdem tazminatı uyuşmazlıklarında da arabuluculuk yapılabilir. Kıdem tazminatı arabuluculuğu, işçi ile işverenin kıdem tazminatı konusunda anlaşmaları için bir fırsat sunmaktadır.

Kıdem tazminatı arabuluculuğu, İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, işçi veya işverenin, kıdem tazminatı ve işe iade talebiyle açacağı davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı olarak kabul edilmiştir.

Kıdem tazminatı arabuluculuğuna başvuru, işçi veya işveren tarafından yapılabilir. Başvuru, adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılır.

Arabulucuya başvuru dilekçesi, işçi veya işveren tarafından doldurulur. Dilekçede, tarafların kimlik bilgileri, uyuşmazlığın konusu ve tarafların talepleri belirtilmelidir.

Arabuluculuk bürosu, başvuruyu değerlendirir ve arabulucu atar. Arabulucu, tarafları bir araya getirir ve uyuşmazlığı çözmek için görüşmeler yapar.

Taraflar, arabuluculuk görüşmeleri sonucunda anlaşmaya varabilirler. Bu durumda, anlaşmanın içeriği bir tutanakla tespit edilir ve taraflarca imzalanır.

Taraflar, arabuluculuk görüşmeleri sonucunda anlaşmaya varamazsa, dava açma hakları saklıdır.

Kıdem Tazminatı Arabuluculuğu Süreci

Kıdem tazminatı arabuluculuğu süreci, aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  1. Başvuru: İşçi veya işveren, arabuluculuk bürosuna başvuru dilekçesi verir.
  2. Arabulucu atanması: Arabuluculuk bürosu, başvuruyu değerlendirir ve arabulucu atar.
  3. Uyuşmazlığın çözümü için görüşmeler: Arabulucu, tarafları bir araya getirir ve uyuşmazlığı çözmek için görüşmeler yapar.
  4. Anlaşmanın imzalanması: Taraflar, arabuluculuk görüşmeleri sonucunda anlaşmaya varabilirler. Bu durumda, anlaşmanın içeriği bir tutanakla tespit edilir ve taraflarca imzalanır.
  5. Anlaşmaya varılamaması: Taraflar, arabuluculuk görüşmeleri sonucunda anlaşmaya varamazsa, dava açma hakları saklıdır.

Kıdem Tazminatı Arabuluculuğunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kıdem tazminatı arabuluculuğu, işçi ve işveren için önemli bir fırsattır. Bu nedenle, arabuluculuk sürecine dikkatli bir şekilde hazırlanmak gerekir.

Arabuluculuk sürecine hazırlanırken, aşağıdaki hususlara dikkat etmek faydalı olacaktır:

  • Uyuşmazlığın konusunu ve tarafların taleplerini iyi anlamak gerekir.
  • Arabulucu

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir