İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı En Geç Ne Zaman Ödenir 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatı en geç ne zaman ödenir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işveren tarafından işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için, en son 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır.

Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken şartlar şunlardır:

  • İşçinin işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir.
  • İş sözleşmesinin işveren veya işçi tarafından haklı nedenle feshedilmemiş olması gerekir.

Kıdem tazminatının ödenmesi, işverenin yükümlülüğündedir. İşveren, kıdem tazminatını iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde işçiye ödemek zorundadır.

Kıdem tazminatının 10 gün içinde ödenmemesi halinde, işçi, işverene bir ihtar çekebilir. Bu ihtarda, kıdem tazminatının ödenmemesi halinde, işçinin yasal yollara başvuracağının belirtilmesi gerekir.

İşveren, ihtarın tebliğinden itibaren 10 gün içinde kıdem tazminatını ödemezse, işçi, icra takibi başlatabilir veya iş mahkemesine dava açabilir.

Kıdem tazminatının taksitle ödenmesi

İşveren ile işçi anlaşarak, kıdem tazminatının taksitle ödenmesini kararlaştırabilirler. Bu durumda, kıdem tazminatının en geç 10 gün içinde ilk taksiti ödenmesi gerekir. Kalan taksitler ise, işçi ve işverenin anlaştığı şekilde ödenebilir.

Kıdem tazminatının zamanaşımı süresi

Kıdem tazminatı alacağı, işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Kıdem tazminatı hesaplaması

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için, en son 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Örneğin, bir işçinin işyerinde 5 yıl çalıştığını varsayalım. Bu işçinin kıdem tazminatı, en son 30 günlük brüt ücretinin 5 katı olarak hesaplanır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücretine ek olarak, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca aldığı ücretlere ilişkin ek ödemeler, primler ve benzeri ödemeler de dikkate alınır.

Kıdem tazminatı ödemesinde dikkat edilmesi gerekenler

Kıdem tazminatı ödemesinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde ödenmelidir.
  • Kıdem tazminatı, işçiye peşin olarak ödenmelidir. Ancak, işçi ile işveren anlaşarak, kıdem tazminatının taksitle ödenmesini kararlaştırabilirler.
  • Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için, en son 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır.
  • Kıdem tazminatı alacağı, işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Sonuç olarak, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işveren tarafından işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken şartlar, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde ödenmesi, işçiye peşin olarak ödenmesi ve işçinin işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmasıdır. Kıdem tazminatı alacağı, işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir