İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Gecikme Faizi Hesaplama 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatı gecikme faizi hesaplama

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedilmesi durumunda işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının miktarı, işçinin hizmet süresine ve son brüt ücretine göre hesaplanır.

Kıdem tazminatının ödenmesi gereken süre, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren başlar. İşveren, kıdem tazminatını bu süre içinde ödememesi durumunda, işçiye gecikme faizi ödemek zorundadır.

Kıdem tazminatı gecikme faizinin oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bir önceki yılın son 6 aylık ortalamalara göre açıkladığı azami faiz oranıdır. 2023 yılı için bu oran, %24,53’tür.

Kıdem tazminatı gecikme faizinin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır:

Gecikme faizi = (Tazminat tutarı * Gecikme süresi * Faiz oranı) / 100

Gecikme faizi hesaplama örneği

Örneğin, bir işçinin kıdem tazminatı 100.000 TL olsun ve işveren bu tazminatı ödemeyi 1 ay geciktirse, işçiye ödenecek gecikme faizi aşağıdaki gibi hesaplanır:

Gecikme faizi = (100.000 TL * 1 ay * %24,53) / 100
Gecikme faizi = 2.453 TL

Bu durumda, işçiye ödenmesi gereken toplam kıdem tazminatı tutarı 102.453 TL olacaktır.

Gecikme faizinin hesaplanması ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

  • Gecikme faizi, kıdem tazminatının ödenmesi gereken sürenin başlangıcından itibaren hesaplanır.
  • Gecikme faizi, günlük olarak hesaplanır ve ay sonunda biriktirilen faiz tutarı işçiye ödenir.
  • Gecikme faizi, icra takibi başlatılmadan önce de hesaplanabilir. Ancak, icra takibi başlatıldıktan sonra hesaplanan gecikme faizi, icra takibine ilişkin kesintiler ve masraflar düşülerek işçiye ödenir.

Gecikme faizinin zamanaşımı süresi

Kıdem tazminatı gecikme faizinin zamanaşımı süresi, 10 yıldır. Bu süre, kıdem tazminatının ödenmesi gereken sürenin bitiminden itibaren başlar.

Gecikme faizinin icra yoluyla tahsili

İşverenin kıdem tazminatını ödememesi durumunda, işçi icra takibi başlatarak gecikme faizinin tahsili için başvurabilir. İcra takibi başlatıldıktan sonra, işverenin mallarına haciz konulabilir ve bu mallardan gecikme faizi tahsil edilebilir.

Sonuç olarak, kıdem tazminatı gecikme faizinin hesaplanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

  • Kıdem tazminatının miktarı, işçinin hizmet süresine ve son brüt ücretine göre hesaplanır.
  • Kıdem tazminatı gecikme faizinin oranı, TCMB’nin bir önceki yılın son 6 aylık ortalamalara göre açıkladığı azami faiz oranıdır.
  • Gecikme faizi, kıdem tazminatının ödenmesi gereken sürenin başlangıcından itibaren günlük olarak hesaplanır ve ay sonunda biriktirilen faiz tutarı işçiye ödenir.
  • Gecikme faizi, icra takibi başlatılmadan önce de hesaplanabilir. Ancak, icra takibi başlatıldıktan sonra hesaplanan gecikme faizi, icra takibine ilişkin kesintiler ve masraflar düşülerek işçiye ödenir.
  • Kıdem tazminatı gecikme faizinin zamanaşımı süresi, 10 yıldır.

Bu hususlara dikkat ederek, kıdem tazminatı gecikme faizinin doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir