İçeriğe geç

Kidem Tazminati Haberleri 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Haberleri

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesi veya işveren tarafından iş sözleşmesinin işçinin kıdemine göre belirli bir süre önce bildirilmek suretiyle feshedilmesi halinde, işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin kıdem süresine ve brüt ücretine göre hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Hakkı Kimlere Aittir?

Kıdem tazminatı hakkı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kıdem tazminatı hakkı aşağıdaki şartları taşıyan işçilere aittir:

  • İş sözleşmesi, işçi tarafından haklı nedenle feshedilmiş olmalıdır.
  • İş sözleşmesi, işveren tarafından iş sözleşmesinin işçinin kıdemine göre belirli bir süre önce bildirilmek suretiyle feshedilmiş olmalıdır.
  • İşçi, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte işyerinde en az bir yıl çalışmış olmalıdır.

Kıdem Tazminatı Hesaplanması

Kıdem tazminatı, işçinin kıdem süresine ve brüt ücretine göre hesaplanır. Kıdem tazminatının hesabında dikkate alınacak kıdem süresi, işçinin işyerinde çalıştığı süredir. Kıdem tazminatının hesabında dikkate alınacak brüt ücret, işçinin işyerinde aldığı ücretin brüt tutarıdır.

Kıdem tazminatı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (İşçinin brüt ücreti * Kıdem süresi) / 30

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ve kıdem süresi 5 yıl ise, işçinin kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL * 5 yıl) / 30
= 833,33 TL

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye ödenir. İşveren, kıdem tazminatını işçinin iş sözleşmesinin feshinden itibaren en geç 20 gün içinde ödemek zorundadır. İşveren, kıdem tazminatını ödemezse, işçi kıdem tazminatını dava yoluyla talep edebilir.

Kıdem Tazminatı Haberleri

Kıdem tazminatı ile ilgili son zamanlarda gündeme gelen bazı haberler şunlardır:

  • Kıdem tazminatı tavanı arttı. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı, 2022 yılına göre %30 oranında artarak 15.123,69 TL’ye yükseldi.
  • Kıdem tazminatı için yeni düzenleme gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kıdem tazminatı ile ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenleme kapsamında, kıdem tazminatının işverene maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor.
  • Kıdem tazminatı davalarında artış yaşandı. 2023 yılında, kıdem tazminatı davalarında artış yaşandı. İşverenlerin kıdem tazminatı ödemelerini yapmaması nedeniyle açılan davaların sayısı, geçen yıla göre %20 oranında arttı.

Kıdem Tazminatı Davaları

İşverenin kıdem tazminatını ödememesi halinde, işçi kıdem tazminatını dava yoluyla talep edebilir. Kıdem tazminatı davaları, iş mahkemelerinde görülür.

Kıdem tazminatı davası açmak için işçinin, iş sözleşmesinin feshedildiğini gösteren bir belgeye sahip olması gerekir. Bu belge, işçinin işyerinden aldığı işten çıkış belgesi olabilir.

Kıdem tazminatı davası açmak için işçinin, işe iade davası açmamış olması gerekir. İşe iade davası açmış olan işçi, işe iade davası sonuçlanana kadar kıdem tazminatı davası açamaz.

Kıdem tazminatı davalarında, işçinin kıdem tazminatı alacağı, işverenin kıdem tazminatı ödeme borcunun varlığı ve işçinin kıdem tazminatı alacağının miktarı olmak üzere üç temel hususun ispatı gerekir.

Kıdem Tazminatı Davalarında Kazanç Oranı

Kıdem tazminatı davalarında kazanç oranı, davayı kazanan işçinin kıdem tazminatı alacağının %90’ı ile %95’i arasında değişmektedir

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir