İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Hak Kazanma 15 Yıl 2024-2025 Güncel

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi, işçinin haklı nedenlerle derhal fesih hakkının kullanılması veya işçinin kendi isteği ile işten ayrılması halinde, işçiye işyerindeki kıdem süresi boyunca her yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminattır.

Kıdem tazminatı, İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kıdem tazminatına hak kazanmak için işçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Ancak, işçinin 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısı varsa, kendi isteği ile işten ayrılması halinde de kıdem tazminatı alabilir.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Şartları

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı alabilmek için işçinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • 18 yaşını doldurmuş olması
  • İlk kez sigortalı olduğu tarih 08.09.1999 öncesi olmalıdır
  • 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısına sahip olmalıdır
  • İşyerinde en az bir yıl çalışmış olmalıdır

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatının Hesaplanması

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı, işçinin son 30 günlük brüt ücretine göre hesaplanır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır:

Kıdem tazminatı = Son 30 günlük brüt ücret * 15 * 30

Örneğin, son 30 günlük brüt ücretü 10.000 TL olan bir işçinin 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 10.000 TL * 15 * 30 = 4.500.000 TL

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Alınması

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı almak isteyen işçi, işyerinden ayrılırken işverene bir dilekçe ile başvurmalıdır. Dilekçede, işçinin işyerinde çalıştığı süre, son brüt ücreti ve kıdem tazminatı talebi belirtilmelidir.

İşveren, işçinin talebini en geç 10 iş günü içinde karşılamak zorundadır. İşverenin talebi reddetmesi halinde, işçi İş Mahkemesi’ne dava açabilir.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatının Sonuçları

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı, işçinin işyerinden ayrılmak istediğinde işverene karşı bir güvence sağlar. İşçi, bu süreyi doldurduğu takdirde, kendi isteği ile işten ayrılsa bile kıdem tazminatı alabilir.

Bu durum, işçinin işyerinden ayrılırken maddi olarak daha rahat olmasını sağlar. Ayrıca, işçinin işveren karşısında daha güçlü bir konumda olmasını sağlar.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı, işçinin kendi isteği ile işten ayrılması halinde ödenen bir tazminattır. İşverenin işçiyi işten çıkarması halinde, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı, işçinin son 30 günlük brüt ücretine göre hesaplanır. Bu nedenle, işçinin son 30 günlük brüt ücretini mutlaka kontrol etmesi gerekir.

İşverenin kıdem tazminatı ödememesi halinde, işçi İş Mahkemesi’ne dava açabilir. Dava sonucunda işçinin lehine karar çıkması halinde, işveren işçiye kıdem tazminatı ödemek zorundadır.

Sonuç olarak, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı, işçinin işyerinden ayrılmak istediğinde işverene karşı bir güvence sağlayan önemli bir haktır. İşçilerin bu haklarından faydalanabilmek için gerekli şartları taşımaları ve dikkat etmeleri gereken hususları bilmeleri gerekir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir