İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Hak Kazanma 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir sebep olmaksızın feshedilmesi halinde işçiye ödenmesi gereken bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin kıdemi, brüt ücreti ve son 3 aylık brüt ücretine göre hesaplanır.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması halinde hak kazanılabilir. İşçinin 1 yıldan az çalışması halinde kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçinin iş sözleşmesini haklı bir sebep olmaksızın feshedilmesi halinde ödenir. İşverenin haklı bir sebebi varsa, işçiye kıdem tazminatı ödemesi gerekmez.

İşverenin haklı bir sebebi sayılan durumlar şunlardır:

 • İşçinin iş sözleşmesinde belirtilen iş görme borcunu yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi
 • İşçinin işyerinde iş güvenliği kurallarına uymaması
 • İşçinin işyerinde disiplin hükümlerini ihlal etmesi
 • İşçinin işyerinde sarhoş veya uyuşturucu madde etkisi altında çalışması
 • İşçinin işyerinde hırsızlık veya benzeri suç işlemesi
 • İşçinin işyerinde işverene veya işverenin yakınlarına hakaret etmesi

İşverenin haklı bir sebebi yoksa, işçiye kıdem tazminatı ödemesi zorunludur. İşverenin haklı bir sebebinin olmadığının ispatı işçiye aittir.

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki brüt ücretine göre hesaplanır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin brüt ücretine ilave olarak işçinin kıdem tazminatı için işverene yaptığı ödemeler de dikkate alınır.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında kullanılan formül şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (İşçinin brüt ücreti * İşçinin kıdemi) / 30

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ve kıdemi 10 yıl ise, işçinin kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL * 10 yıl) / 30
Kıdem tazminatı = 166.666 TL

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 2 ay içinde ödenmesi gerekir. İşverenin bu süre içinde kıdem tazminatı ödememesi halinde, işçiye yasal faiz uygulanır.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde kazanılmış haklarından biridir. İşçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, kıdem tazminatı işçinin en önemli kazançlarından biridir.

Kıdem tazminatı hakkının korunması için işçilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. İşçiler, iş sözleşmelerinin feshedilmesi halinde, kıdem tazminatı haklarını mutlaka talep etmelidirler.

İşçiler, kıdem tazminatı haklarını talep etmek için işverene bir ihtarname göndermelidirler. İhtarnamede, işçinin kıdem tazminatı hakkının ihlali ve bu hakkın tazmin edilmesi talep edilmelidir.

İşveren, işçinin ihtarnamesine cevap vermez veya ihtarnamenin gereklerini yerine getirmezse, işçiler dava açabilirler. Dava sonucunda, işçinin kıdem tazminatı hakkının korunması sağlanır.

Kıdem tazminatı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için İş Kanunu’nun 147 ve 148. maddelerine bakılabilir.

Kıdem tazminatı ile ilgili bazı önemli hususlar şunlardır:

 • Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir sebep olmaksızın feshedilmesi halinde ödenir.
 • Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması halinde hak kazanılabilir.
 • Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 2 ay içinde ödenmesi gerekir.
 • Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde kazanılmış haklarından biridir.

Kıdem tazminatı hakkının korunması için işçilerin dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:

 • İşçiler, iş sözleşmelerinin feshedilmesi halinde, kıdem tazminatı haklarını mutlaka talep etmelidirler

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir