İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Hangi Hallerde Ödenmez 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Hangi Hallerde Ödenmez?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi durumunda, işçiye ödenen bir tazminattır. İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiş olan kıdem tazminatının amacı, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdem hakkını korumaktır.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde en az bir yıl çalışması halinde ödenir. İşçinin işyerindeki çalışma süresi bir yıldan az ise kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi halinde ödenir. İşverenin fesih bildirim sürelerine uymadan, geçerli bir neden olmadan ve feshin son çare olması ilkesine başvurulmadan işçinin iş akdini feshetmesi halinde işçi bu fesihte kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Kıdem tazminatı, işçinin ölümü halinde de ödenir. İşçinin ölümü halinde, işçinin eşi veya diğer yasal mirasçıları kıdem tazminatını talep edebilirler.

Kıdem Tazminatı Hangi Hallerde Ödenmez?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi halinde ödenir. Ancak, bazı hallerde işverenin fesih işlemi geçerli kabul edilir ve işçi kıdem tazminatı alamaz.

İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Davranışları

İş Kanunu’nun 25/II-g maddesine göre, işveren, işçinin işyerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda işçi kıdem tazminatı alamaz.

İşveren, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarını ispat etmek zorundadır. İşveren, işçinin işyerinde yaptığı şu davranışları ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış olarak kabul edebilir:

  • İşyerinde huzuru bozacak şekilde kavga etmek
  • İşyerinde alkol veya uyuşturucu madde kullanmak
  • İşveren veya işverenin aile üyelerine karşı hakaret veya tehditte bulunmak
  • İşverenin mal veya parasını çalmak veya zimmet geçirmek
  • İşyerinde cinsel tacizde bulunmak

İşçinin İşverenin Verdiği Emirlere Uymaması

İş Kanunu’nun 25/II-e maddesine göre, işveren, işçinin işverenin verdiği emirlere uymaması nedeniyle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda işçi kıdem tazminatı alamaz.

İşveren, işçinin verdiği emirlere uymaması nedeniyle iş sözleşmesini feshetmeden önce işçiye uyarma veya kınama cezası verme hakkına sahiptir. İşveren, bu cezaları vermeden iş sözleşmesini feshederse işçi kıdem tazminatı alabilir.

İşçinin İşverenin Malına veya Parasına Zarar Vermesi

İş Kanunu’nun 25/II-e maddesine göre, işveren, işçinin işverene ait mal veya paraya kasti veya ağır kusurlu olarak zarar vermesi nedeniyle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda işçi kıdem tazminatı alamaz.

İşveren, işçinin mal veya parasına zarar vermesi nedeniyle iş sözleşmesini feshetmeden önce işçiye savunma hakkı vermelidir. İşveren, bu hakkı vermeden iş sözleşmesini feshederse işçi kıdem tazminatı alabilir.

İşçinin İşverenin Güvenini Sarsıcı Davranışları

İş Kanunu’nun 25/II-e maddesine göre, işveren, işçinin işverenin güvenini sarsıcı davranışları nedeniyle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda işçi kıdem tazminatı alamaz.

İşveren, işçinin güvenini sarsıcı davranışlarını ispat etmek zorundadır. İşveren, işçinin işyerinde yaptığı şu davranışları güven sarsıcı davranış olarak kabul edebilir:

  • İşverene karşı yalan söylemek
  • İşverenin sırlarını ifşa etmek
  • İşverene karşı rekabet etmek

İşçinin İşverene İhanet Etmesi

İş Kanunu’nun 25/II-f maddesine göre, işveren, işçinin işverene karşı hıyanet fiilinde bulunması nedeniyle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda işçi kıdem tazminatı alamaz.

İşveren, işçinin işverene karşı hıyanet fiilinde bulunduğunu ispat etmek zorundadır. İşveren, işçinin işyerinde yaptığı şu davranışları h

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir