İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Hesabında Yemek Ve Yol Ücreti 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatı hesabında yemek ve yol ücreti

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi veya işçinin ölümü halinde, işçiye işyerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye ve ücretine göre hesaplanır.

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınan ücret, işçinin brüt ücretidir. Brüt ücret, işçinin asıl ücretine ek olarak yapılan yemek, yol, ikramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı gibi ödemeleri de kapsar.

Bu nedenle, işçiye işveren tarafından yemek ve yol ücreti ödeniyorsa, bu ücretler de kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır.

Yemek ücreti

İşveren, işçiye yemek ücreti ödemek zorunda değildir. Ancak, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde yemek ücreti ödeneceği kararlaştırılmışsa, işveren bu ücreti ödemekle yükümlüdür.

İşveren tarafından yemek ücreti ödenmesi halinde, bu ücretin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması için, yemek ücretinin işçiye fiilen ödenmiş olması gerekir. Yemek ücreti, işveren tarafından işyerinde yemek verilmesi, yemek kuponu verilmesi veya yemek parası ödenmesi şeklinde yapılabilir.

Yemek ücretinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması için, yemek ücretinin günlük olarak hesaplanıp, kıdem tazminatının hesabında kullanılacak brüt ücrete eklenmesi gerekir.

Yol ücreti

İşveren, işçiye yol ücreti ödemek zorunda değildir. Ancak, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde yol ücreti ödeneceği kararlaştırılmışsa, işveren bu ücreti ödemekle yükümlüdür.

İşveren tarafından yol ücreti ödenmesi halinde, bu ücretin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması için, yol ücretinin işçiye fiilen ödenmiş olması gerekir. Yol ücreti, işveren tarafından servis hizmeti verilmesi, yakıt parası ödenmesi veya yol parası ödenmesi şeklinde yapılabilir.

Yol ücretinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması için, yol ücretinin günlük olarak hesaplanıp, kıdem tazminatının hesabında kullanılacak brüt ücrete eklenmesi gerekir.

Yol ve yemek ücretinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmasında dikkat edilmesi gereken hususlar

Kıdem tazminatı hesabında yol ve yemek ücretinin dikkate alınmasında, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

  • Yemek ve yol ücretinin işçiye fiilen ödenmiş olması gerekir.
  • Yemek ve yol ücretinin günlük olarak hesaplanması gerekir.
  • Yemek ve yol ücretinin, kıdem tazminatının hesabında kullanılacak brüt ücrete eklenmesi gerekir.

Kıdem tazminatı hesaplama örneği

Bir işçinin brüt maaşı 5.000 TL ve işyerinde yemek ücreti olarak günlük 50 TL ödeniyorsa, bu işçinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacak brüt ücret aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Brüt ücret

5.000 TL + 50 TL = 5.050 TL

Kıdem tazminatı

5.050 TL x 30 x 10 yıl = 1.515.000 TL

Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı 1.515.000 TL olacaktır.

Sonuç olarak, işçiye yemek ve yol ücreti ödenmesi halinde, bu ücretler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. Ancak, yemek ve yol ücretinin işçiye fiilen ödenmiş olması ve günlük olarak hesaplanması gerekir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir