İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Hesaplama Netten Brüte 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Hesaplama Netten Brüte

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işverenle olan iş akdi ister işveren tarafından fesholsun, ister işçi tarafından fesholsun, işçiye ödenir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin brüt ücreti esas alınır. Net ücret, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmaz. Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınan brüt ücrete, işçinin sabit ücreti ile birlikte, süreklilik arz eden sosyal yardımlar ve benzeri ücretler de dahil edilir. İkramiyeler ücrete endeksli ise son ücret üzerinden günlük hesaplanır.

Kıdem tazminatı hesaplaması aşağıdaki formülle yapılır:

Kıdem tazminatı = (İşçinin brüt ücreti x Çalıştığı süre) / 30

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ise ve iş yerinde 10 yıl çalışmışsa, kıdem tazminatı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL x 10) / 30
Kıdem tazminatı = 1666,67 TL

Kıdem Tazminatı Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • İşçinin brüt ücreti, işveren tarafından işçiye ödenen ücretin sigorta primi, sendika aidatı, vergi gibi kesintiler öncesindeki tutarıdır.
  • Kıdem tazminatına esas ücrete, işçinin sabit ücreti ile birlikte, süreklilik arz eden sosyal yardımlar ve benzeri ücretler de dahil edilir. İkramiyeler ücrete endeksli ise son ücret üzerinden günlük hesaplanır.
  • Kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenir.

Netten Brüte Kıdem Tazminatı Hesaplama

Netten brüte kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin net ücretinin brüt ücrete dönüştürülmesiyle yapılır. Netten brüte kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • İşçinin net ücretine, işçinin işveren tarafından kesilen sigorta primi, sendika aidatı ve vergi gibi kesintiler dahil değildir.
  • Netten brüte kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücreti, işçinin net ücreti ile işçinin işveren tarafından kesilen sigorta primi, sendika aidatı ve vergi gibi kesintiler toplamının çarpımı ile bulunur.

Örneğin, bir işçinin net ücreti 5.000 TL ise ve işveren tarafından işçinin net ücretinden kesilen sigorta primi, sendika aidatı ve vergi tutarı 1.000 TL ise, işçinin brüt ücreti aşağıdaki gibi hesaplanır:

Brüt ücret = Net ücret x (1 + Kesintiler/Net ücret)
Brüt ücret = 5.000 TL x (1 + 1.000 TL/5.000 TL)
Brüt ücret = 6.000 TL

Bu durumda, işçinin 10 yıllık kıdem tazminatı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (Brüt ücret x Çalıştığı süre) / 30
Kıdem tazminatı = (6.000 TL x 10) / 30
Kıdem tazminatı = 2000 TL

Sonuç

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin brüt ücreti esas alınır. Netten brüte kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken, işçinin net ücretine, işçinin işveren tarafından kesilen sigorta primi, sendika aidatı ve vergi gibi kesintiler dahil değildir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir