İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örneği 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örneği

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi durumunda işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının miktarı, işçinin brüt ücreti, kıdemi ve fesih nedeni dikkate alınarak hesaplanır.

Türkiye’de kıdem tazminatı hesaplaması için kullanılan formül şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (İşçinin brüt ücreti * Kıdem süresi) / 30

İşçinin brüt ücreti, işçinin çalıştığı dönemde aldığı maaş, ikramiye, prim gibi tüm ödemeleri kapsar. Kıdem süresi ise işçinin işyerinde çalıştığı süreyi ifade eder.

İşçinin kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınması gereken bazı hususlar şunlardır:

  • İşçinin brüt ücreti: Kıdem tazminatının miktarını belirleyen en önemli unsur işçinin brüt ücretidir. Brüt ücret, işçinin çalıştığı dönemde aldığı maaş, ikramiye, prim gibi tüm ödemeleri kapsar.
  • Kıdem süresi: Kıdem tazminatının miktarını belirleyen bir diğer unsur işçinin kıdem süresidir. Kıdem süresi, işçinin işyerinde çalıştığı süreyi ifade eder.
  • Fesih nedeni: İşveren tarafından haklı bir neden olmaksızın fesih yapılması halinde kıdem tazminatı tam olarak ödenir. Ancak işverenin haklı bir nedeni varsa kıdem tazminatı miktarı azaltılabilir veya hiç ödenmeyebilir.

Kıdem tazminatı hesaplama örnekleri

Örnek 1:

Bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ve kıdem süresi 10 yıl ise kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL * 10 yıl) / 30
= 166,67 TL/gün * 30 gün * 10 yıl
= 500.000 TL

Örnek 2:

Bir işçinin brüt ücreti 3.000 TL ve kıdem süresi 5 yıl ise kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (3.000 TL * 5 yıl) / 30
= 555,56 TL/gün * 30 gün * 5 yıl
= 83.333 TL

Örnek 3:

Bir işçinin brüt ücreti 2.000 TL ve kıdem süresi 2 yıl ise kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (2.000 TL * 2 yıl) / 30
= 33,33 TL/gün * 30 gün * 2 yıl
= 20.000 TL

Kıdem tazminatı hesaplama aracı

Kıdem tazminatı hesaplama işlemini kolaylaştırmak için internette birçok hesaplama aracı bulunmaktadır. Bu araçlardan birini kullanarak kıdem tazminatını hesaplayabilirsiniz.

Kıdem tazminatı ödeme süresi

İşveren, kıdem tazminatını iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde işçiye ödemek zorundadır. İşveren bu süre içinde kıdem tazminatını ödemezse işçi, icra takibi başlatabilir.

Kıdem tazminatı iade

İşçi, iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshederse kıdem tazminatı alamaz. Ancak işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedenle feshi halinde kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem tazminatı ile ilgili dava açma süresi

İşçi, kıdem tazminatını alamadığını iddia ederse, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde dava açabilir.

Sonuç olarak, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi durumunda işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının miktarı, işçinin brüt ücreti, kıdemi ve fesih nedeni dikkate alınarak hesaplanır.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir