İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Hesaplama Tavan 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Tavan Hesaplama

Kıdem tazminatı, işyerindeki hizmet süresine bağlı olarak çalışılan her yıl için en son brüt ücretin 30’da biri tutarında ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işverenin işçiyi işten çıkarması veya işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda ödenir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kıdem tazminatı tavanıdır. Kıdem tazminatı tavanı, her yıl değişen ve işçinin kıdem tazminatının üst sınırını belirleyen bir tutardır.

2023 yılı kıdem tazminatı tavanı

2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı, 23.489,83 TL‘dir. Bu tutar, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

Kıdem tazminatı tavan hesaplama formülü

Kıdem tazminatı tavan hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı tavanı = 23.489,83 TL * Kıdem süresi (yıl)

Örneğin, bir işçi 5 yıl çalışmış ve işten çıkarılmışsa, alacağı kıdem tazminatı tavanı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı tavanı = 23.489,83 TL * 5 yıl = 117.449,15 TL

Kıdem tazminatı tavan hesaplama örneği

İşçinin son brüt ücreti 10.000 TL ise, 5 yıl çalışmış bir işçinin kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 10.000 TL * 5 yıl = 50.000 TL

Kıdem tazminatı tavanından daha az ise, işçinin alacağı kıdem tazminatı tavan tutarıdır. Bu durumda, işçi 5 yıl çalışmış olduğu için 23.489,83 TL kıdem tazminatı alacaktır.

Kıdem tazminatı tavanından daha fazla ise

Kıdem tazminatı tavanından daha fazla ise, işçinin alacağı kıdem tazminatı tavan tutarıdır. Bu durumda, işçi 5 yıl çalışmış olduğu için 23.489,83 TL kıdem tazminatı alacaktır.

Kıdem tazminatı tavanının kaldırılması talebi

Kıdem tazminatı tavanının kaldırılması, işçi sendikaları ve işçi hakları savunucuları tarafından sıklıkla dile getirilen bir taleptir. Kıdem tazminatı tavanının kaldırılması halinde, işçiler daha yüksek kıdem tazminatı alacaklardır.

Kıdem tazminatı tavanının kaldırılması halinde, işverenler için de maliyet artışı olacaktır. Ancak, işçilerin kıdem tazminatı hakları korunduğu için, bu maliyet artışı haklı görülebilecektir.

Sonuç olarak

Kıdem tazminatı tavan hesaplaması, işçinin kıdem süresi ve son brüt ücretine göre yapılmaktadır. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı 23.489,83 TL‘dir. Kıdem tazminatı tavanından daha az ise, işçinin alacağı kıdem tazminatı tavan tutarıdır. Kıdem tazminatı tavanından daha fazla ise, işçinin alacağı kıdem tazminatı tavan tutarıdır.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir