İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Hesaplanması Örneği 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatı hesaplaması, işveren tarafından işçinin işten ayrılması halinde ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için bir aylık brüt ücreti üzerinden hesaplanır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınan unsurlar şunlardır:

 • İşçinin işyerinde çalıştığı süre
 • İşçinin brüt ücreti
 • İşçinin kıdem tazminatına esas olan tavan ücret

İşçinin işyerinde çalıştığı süre, kıdem tazminatının hesaplanmasında en önemli unsurdur. İşçinin işyerinde çalıştığı her yıl için bir aylık brüt ücreti üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır.

İşçinin brüt ücreti, kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınan bir diğer unsurdur. İşçinin brüt ücreti, işçinin almış olduğu maaş, ikramiye, prim, fazla mesai ücreti gibi tüm ödemeleri kapsar.

İşçinin kıdem tazminatına esas olan tavan ücret, kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınan bir diğer unsurdur. 2023 yılı için kıdem tazminatına esas olan tavan ücret, 20.000 TL’dir.

Kıdem tazminatı hesaplaması şu şekilde yapılır:

Kıdem tazminatı = (İşçinin çalıştığı süre * işçinin brüt ücreti) / 30

Örnek:

Bir işçi, 10 yıldır aynı işyerinde çalışmaktadır ve brüt ücreti 5.000 TL’dir. Bu işçinin kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (10 * 5.000) / 30
Kıdem tazminatı = 166.666 TL

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • İşçinin işyerinde çalıştığı süre, 1 yıla tamamlanmamışsa kıdem tazminatı tam olarak ödenmez. Bu durumda, işçinin çalıştığı sürenin ay sayısına göre kıdem tazminatı hesaplanır. Örneğin, bir işçi 11 ay çalışmışsa, kıdem tazminatı 11/12 oranında hesaplanır.
 • İşçinin kıdem tazminatına esas olan brüt ücret, işçinin iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen ücrettir.
 • İşçinin kıdem tazminatına esas olan tavan ücret, her yıl değişmektedir.

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesi feshi halinde ödenir. İşçi, işveren tarafından işten çıkarılırsa, kıdem tazminatını işverenden talep edebilir. İşçi, iş sözleşmesini kendi isteği ile feshederse, kıdem tazminatını ancak haklı bir nedene dayanmak kaydıyla talep edebilir.

Kıdem tazminatı ile ilgili bazı önemli bilgiler şunlardır:

 • Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için bir aylık brüt ücreti üzerinden hesaplanır.
 • İşçinin kıdem tazminatına esas olan tavan ücret, her yıl değişmektedir.
 • Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesi feshi halinde ödenir.
 • İşçi, işveren tarafından işten çıkarılırsa, kıdem tazminatını işverenden talep edebilir.
 • İşçi, iş sözleşmesini kendi isteği ile feshederse, kıdem tazminatını ancak haklı bir nedene dayanmak kaydıyla talep edebilir.

Kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin işyerinde çalıştığı süre, brüt ücreti ve kıdem tazminatına esas olan tavan ücret gibi unsurlara göre değişmektedir. İşçilerin kıdem tazminatı haklarını tam olarak bilmeleri ve bu haklarını korumaları önemlidir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir