İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Için Şartlar 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi halinde işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması şartıyla ödenir.

Kıdem tazminatı alma şartları şunlardır:

 • İşçinin işçi olarak kabul edilmesi: Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin İş Kanunu kapsamında işçi olarak kabul edilmesi gerekir. İş Kanunu kapsamında işçi sayılan kişiler şunlardır:

  • Belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar
  • İşverenin aile üyeleri olup da ev işlerinde çalışanlar
  • İşveren adına ve hesabına bağımsız çalışanlar
 • İşçinin aynı işverenin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması: Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin aynı işverenin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir. İşyerinin değişmesi halinde bu sürenin yeniden başladığı kabul edilir.

 • İş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi: Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi halinde ödenir. İş sözleşmesinin haksız bir şekilde feshedilmesi, işçinin iradesi dışında gerçekleşen bir fesihtir. İş sözleşmesinin haksız bir şekilde feshedilip feshedilmediğinin belirlenmesinde, işçinin davranışları, işverenin davranışları ve olayın tüm koşulları dikkate alınır.

Kıdem tazminatı hesaplaması

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin çalıştığı süreye ait ücretin, kıdem tazminatı ödendiği tarihteki brüt ücreti esas alınır.

Kıdem tazminatı tutarı

Kıdem tazminatı tutarı, işçinin çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Örneğin, bir işçi 10 yıl boyunca aynı işyerinde çalışmışsa, kıdem tazminatı tutarı 10 x 30 x brüt ücret = 300 x brüt ücret olacaktır.

Kıdem tazminatı almanın yolları

Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde işverene başvurması gerekir. İşveren, işçinin başvurusu üzerine kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.

İşverenin kıdem tazminatını ödememesi halinde, işçi, icra yolu ile kıdem tazminatını talep edebilir. Ayrıca, işçi, işverene karşı dava açarak kıdem tazminatını talep edebilir.

Kıdem tazminatı ile ilgili bazı önemli hususlar

 • Kıdem tazminatı, işçinin iradesi dışında gerçekleşen bir fesihtir. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı ödenmez.
 • Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi halinde ödenir. İşverenin haklı bir sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatı ödenmez.
 • Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır.
 • Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde işverene başvurması gerekir.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde edindiği deneyim ve beceriler için bir tazminattır. İşçinin işyerinden ayrılması halinde, kıdem tazminatı işçinin yeni bir iş bulma sürecini kolaylaştırır.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir