İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Kaç Para 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesi veya işveren tarafından bir yılını dolduran işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedilmesi halinde, işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarındadır.

Kıdem tazminatı tavanı nedir?

Kıdem tazminatı tavanı, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini ifade eder. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı, 1 Temmuz – 31 Aralık dönemi için 23.489,83 TL’dir.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (İşçinin son brüt ücreti) x (İşçinin kıdemi)

Örneğin, bir işçinin son brüt ücreti 10.000 TL ve kıdemi 5 yıl ise, işçinin alacağı kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (10.000 TL) x (5 yıl) = 50.000 TL

Kıdem tazminatı kimlere ödenir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesi veya işveren tarafından bir yılını dolduran işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedilmesi halinde, işçiye ödenir.

Kıdem tazminatı ödemesi ne zaman yapılır?

Kıdem tazminatı ödemesi, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren en geç 20 gün içinde yapılmalıdır. İşveren bu süre içinde kıdem tazminatı ödemesi yapmazsa, işçiye günlük 200 TL’ye kadar tazminat ödenmesi gerekir.

Kıdem tazminatı vergiye tabi midir?

Kıdem tazminatı, ilk 2000 TL’si için vergiden muaftır. 2000 TL’nin üzerindeki kısmı ise, gelir vergisi ve damga vergisi ile vergilendirilir.

Kıdem tazminatı ile ilgili istisnalar

Kıdem tazminatı ile ilgili bazı istisnalar vardır. Bu istisnalar şu şekildedir:

  • İşçi, iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshederse, kıdem tazminatı alamaz.
  • İşçi, iş sözleşmesini işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle feshederse, kıdem tazminatı alabilir.
  • İşçi, iş sözleşmesini işverenin haklı nedenle feshinden önce, işverenin rızası olmadan başka bir işyerinde çalışmaya başlarsa, kıdem tazminatı alamaz.
  • İşçi, iş sözleşmesini işverenin rızası olmadan askerlik görevini yerine getirmek için feshederse, kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem tazminatı ile ilgili davalar

Kıdem tazminatı ile ilgili işçi ve işveren arasında uyuşmazlık çıkması halinde, işçi, kıdem tazminatının ödenmesi için icra takibi başlatabilir veya dava açabilir. Dava sonucunda, işçinin kıdem tazminatı alacağı hüküm altına alınırsa, işveren, işçiye kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

Kıdem tazminatı ile ilgili son gelişmeler

Kıdem tazminatı, Türkiye’de işçilerin en önemli sosyal haklarının başında gelmektedir. Son yıllarda, kıdem tazminatı ile ilgili bazı tartışmalar yaşanmaktadır. Bu tartışmaların temelinde, kıdem tazminatının maliyetinin yüksek olması ve işverenler tarafından işsizliğin bir nedeni olarak görülmesi yer almaktadır.

Hükümet, kıdem tazminatının kaldırılması veya azaltılması yönünde adımlar atmayı planlamaktadır. Bu konuda henüz kesin bir karar verilmemiş olsa da, kıdem tazminatı ile ilgili tartışmaların önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir.

Kıdem tazminatı ile ilgili önemli noktalar

  • Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarındadır.
  • Kıdem tazminatı tavanı, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir