İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Kaç Yılda Hak Edilir 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatı kaç yılda hak edilir?

Kıdem tazminatı, iş yerinde en az bir yıl çalışan işçinin, işveren tarafından işten çıkarıldığı takdirde, çalıştığı süreye göre hesaplanan bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin kıdemine, brüt ücretine ve çalıştığı yerdeki haftalık çalışma saatine göre hesaplanır.

Kıdem tazminatı hakkı kaç yılda kazanılır?

İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, bir iş yerinde en az bir yıl çalışan işçi, işveren tarafından işten çıkarıldığı takdirde, kıdem tazminatına hak kazanır. Yani, bir işçinin kıdem tazminatı hakkı kazanması için, iş yerinde en az bir yıl çalışması gerekir.

Kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye, brüt ücretine ve çalıştığı yerdeki haftalık çalışma saatine göre hesaplanır. Kıdem tazminatı hesaplanırken kullanılan formül şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (İşçinin brüt ücreti * Çalıştığı süre * 0,08) + (İşçinin brüt ücreti * Çalıştığı süre * 0,04 * Haftalık çalışma saati sayısı)

Örnek:

Bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL, çalıştığı süre 5 yıl ve haftalık çalışma saati sayısı 45 ise, işçinin kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (10.000 TL * 5 yıl * 0,08) + (10.000 TL * 5 yıl * 0,04 * 45)
Kıdem tazminatı = 40.000 TL + 18.000 TL
Kıdem tazminatı = 58.000 TL

Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı 58.000 TL’dir.

Kıdem tazminatı hangi durumlarda ödenmez?

İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, aşağıdaki durumlarda kıdem tazminatı ödenmez:

  • İşçinin kendi isteği ile iş sözleşmesini feshetmesi.
  • İşçinin işverene kasıtlı olarak zarar vermesi.
  • İşçinin işverene sataşması veya işyerinde kavga çıkarması.
  • İşçinin işverenin sabit işyerini, işyerinin bir bölümünü veya işyerine ait malları tahrip etmesi.
  • İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması veya hırsızlık yapması.
  • İşçinin, işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

Kıdem tazminatı nasıl alınır?

İşten çıkarılan işçi, kıdem tazminatını almak için işverene bir ihtarname göndermelidir. İhtarnamede, işçinin işten çıkarıldığı, kıdem tazminatı hakkı kazandığı ve kıdem tazminatının ödenmesi talep edilir. İşveren, ihtarnameden itibaren en geç 30 gün içinde kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

İşveren, ihtarname süresi içinde kıdem tazminatını ödemezse, işçi, icra yoluna başvurabilir. İcra yolu ile kıdem tazminatı, işçinin banka hesabına veya nakit olarak ödenir.

Kıdem tazminatı ile ilgili diğer bilgiler

  • Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye ödenen bir tazminattır. İşçiden herhangi bir kesinti yapılmaz.
  • Kıdem tazminatı, işçinin kıdemine, brüt ücretine ve çalıştığı yerdeki haftalık çalışma saatine göre hesaplanır.
  • Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi halinde ödenir. İşçinin kendi isteği ile iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatı ödenmez.
  • Kıdem tazminatı, işverene ödenecek bir vergidir.

Sonuç olarak, kıdem tazminatı hakkı kazanan bir işçi, işveren tarafından işten çıkarıldığı takdirde, çalıştığı süreye, brüt ücretine ve çalıştığı yerdeki haftalık çalışma saatine göre hesaplanan bir tazminat almaya hak kazanır.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir