İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Muhasebeleştirilmesi 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Muhasebeleştirilmesi

Kıdem tazminatı, bir iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işverenin işçiye ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının miktarı, işçinin kıdem süresine ve son brüt ücretine göre hesaplanır.

Kıdem tazminatı, gelecekte ortaya çıkabilecek bir ödeme olduğu için, muhasebe kurallarına göre her hesap döneminde bir karşılık ayrılması gerekir. Bu karşılık, kıdem tazminatının gerçekte ödeneceği tarihte, ilgili gider hesabına aktarılır.

Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Hesaplanması

Kıdem tazminatı karşılıklarının hesaplanmasında, aşağıdaki formül kullanılır:

Kıdem tazminatı karşılıkları = (İşçinin kıdem süresi * işçinin son brüt ücreti) / 30

Örnek:

 • İşçinin kıdem süresi 10 yıl olsun.
 • İşçinin son brüt ücreti 10.000 TL olsun.

Buna göre, işçinin kıdem tazminatı karşılıklarının tutarı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı karşılıkları = (10 * 10.000) / 30 = 3333,33 TL

Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Muhasebeleştirilmesi

Kıdem tazminatı karşılıkları, aşağıdaki hesaplar kullanılarak muhasebeleştirilir:

 • Gelir tablosunda: 654-Karşılık Giderleri hesabı
 • Bilançoda: 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabı

Kıdem tazminatı karşılıkları, her hesap döneminde, işçinin kıdem süresine ve son brüt ücretine göre hesaplanan tutar kadar, 654-Karşılık Giderleri hesabının borcuna, 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabının alacağına kaydedilerek muhasebeleştirilir.

Örnek:

 • Yukarıdaki örnekte, işçinin kıdem tazminatı karşılıklarının tutarı 3333,33 TL olarak hesaplandı.

Buna göre, bu tutar aşağıdaki muhasebe kaydıyla muhasebeleştirilir:

654-Karşılık Giderleri   3333,33
372-Kıdem Tazminatı Karşılığı   3333,33

Kıdem Tazminatı Karşılıklarının İptali

İşçinin iş sözleşmesi, kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermezse, kıdem tazminatı karşılıkları iptali gerekir. İptal edilen karşılıklar, 644-Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına kaydedilir.

Örnek:

 • İşçinin kıdem tazminatı karşılıklarının tutarı 3333,33 TL olarak hesaplandı.
 • İşçinin iş sözleşmesi, kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermedi.

Buna göre, bu tutar aşağıdaki muhasebe kaydıyla muhasebeleştirilir:

644-Konusu Kalmayan Karşılıklar   3333,33
372-Kıdem Tazminatı Karşılığı   3333,33

Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Vergisel Boyutu

Kıdem tazminatı karşılıkları, Türkiye’de vergi mevzuatı açısından kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) niteliğindedir. Bu nedenle, kıdem tazminatı karşılıkları, hesaplandıkları dönemde ticari kazancın tespitinde dikkate alınmaz.

Sonuç

Kıdem tazminatı karşılıkları, gelecekte ortaya çıkabilecek bir ödeme için ayrılan bir karşılıktır. Bu karşılıklar, her hesap döneminde işçinin kıdem süresine ve son brüt ücretine göre hesaplanan tutar kadar muhasebeleştirilir. Kıdem tazminatı karşılıkları, vergi mevzuatı açısından kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) niteliğindedir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir