İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Kazanma Şartları 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her yıl için çalıştığı her ay için 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenir.

Kıdem tazminatı kazanmak için işçinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • İşçinin iş sözleşmesinin sona ermesi gerekir.
  • İşçinin işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışması gerekir.
  • İşçinin iş sözleşmesinin sona ermesi işçinin kendi isteği veya kusuru nedeniyle olmamalıdır.

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi halinde ödenir. İş sözleşmesi, işçinin veya işverenin fesih hakkı, işçinin emekliliği, işverenin iflası veya konkordato ilan etmesi gibi nedenlerle sona erebilir.

En Az Bir Yıl Çalışma

Kıdem tazminatı kazanmak için işçinin işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışması gerekir. İşçi, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte en az bir yıl çalışmış olmalıdır.

İşçinin Kusuru Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi işçinin kendi isteği veya kusuru nedeniyle olmamalıdır. İşçinin iş sözleşmesinin sona ermesi işçinin kendi isteği veya kusuru nedeniyle ise, işçi kıdem tazminatı alamaz.

İşçinin iş sözleşmesinin sona ermesi işçinin kendi isteği nedeniyle ise, işçi kıdem tazminatı alamaz. İşçinin iş sözleşmesinin sona ermesi işçinin kusuru nedeniyle ise, işçi kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenir. Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücreti esas alınır.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = Çalışılan yıl sayısı * İşçinin brüt ücreti * 30/365

Örneğin, bir işçi 5 yıl boyunca 5.000 TL brüt ücretle çalışmışsa, kıdem tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 5 yıl * 5.000 TL * 30/365
= 2.500 TL

Kıdem Tazminatı Faiz Ücreti

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye fesih tarihinde ödenmelidir. İşveren tarafından kıdem tazminatı fesih tarihinde ödenmezse, işçiye faiz ödenir.

Kıdem tazminatı faizi, fesih tarihinden itibaren işverenin temerrüt tarihi olan ilk iş günü itibarıyla işletilmeye başlar. Kıdem tazminatı faizi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın avans faiz oranına göre hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Davaları

İşveren tarafından kıdem tazminatı ödenmezse, işçi kıdem tazminatı davası açabilir. Kıdem tazminatı davaları, iş mahkemelerinde görülür.

Kıdem tazminatı davasında işçi, iş sözleşmesinin sona erdiğini, iş sözleşmesinin sona ermesinin işçinin kendi isteği veya kusuru nedeniyle olmadığını ve kıdem tazminatı alacağını ispatlamak zorundadır.

İşveren, işçinin kıdem tazminatı alacağına itiraz edebilir. İşverenin itirazı haklı ise, işçi kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem Tazminatı Davalarında Yargıtay Kararları

Yargıtay, kıdem tazminatı davalarında işçinin lehine kararlar vermektedir. Yargıtay, kıdem tazminatı alacağına hak kazanan işçinin kıdem tazminatını en kısa sürede alması gerektiğine karar vermektedir.

Yargıtay, işverenin kıdem tazminatını haksız olarak ödemediğinin tespit edilmesi halinde, işçiye kıdem tazminatı ve yasal faiz ödenmesine karar vermektedir.

Sonuç

Kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her yıl için

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir