İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Memur 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Memur

Kıdem tazminatı, bir işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre hesaplanan ve işten ayrılması durumunda kendisine ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, iş kanununda yer alan bir haktır ve işçinin kıdem süresine, brüt ücretine ve iş yerindeki pozisyonuna göre hesaplanır.

Kıdem tazminatı memurları da kapsar

Kıdem tazminatı, işçileri kapsayan bir haktır. Memurların da işçi statüsünde olduğu kabul edildiği için, memurlar da kıdem tazminatı hakkına sahiptir. Ancak, memurların kıdem tazminatı hesaplaması, özel sektör işçilerinden farklıdır.

Memurların kıdem tazminatı hesaplaması

Memurların kıdem tazminatı hesaplaması, şu şekilde yapılır:

 • Son 3 aylık brüt ücret: Memurun kıdem tazminatı, son 3 aylık brüt ücretine göre hesaplanır.
 • Kıdem süresi: Memurun kıdem tazminatı, kıdem süresine göre hesaplanır. Kıdem süresi, memurun iş yerindeki çalışma süresini ifade eder.
 • Kıdem tazminatı oranı: Memurun kıdem tazminatı oranı, memurun hizmet sınıfına göre belirlenir.

Memurların kıdem tazminatı oranı

Memurların kıdem tazminatı oranı, şu şekilde belirlenir:

 • Genel hizmet sınıfı: Genel hizmet sınıfı memurlarının kıdem tazminatı oranı, %20’dir.
 • Özel hizmet sınıfı: Özel hizmet sınıfı memurlarının kıdem tazminatı oranı, %30’dur.

Memurların kıdem tazminatı hesaplama örneği

Örneğin, son 3 aylık brüt ücreti 10.000 TL olan ve 10 yıllık kıdemi olan bir genel hizmet sınıfı memurunun kıdem tazminatı, şu şekilde hesaplanır:

 • Son 3 aylık brüt ücret: 10.000 TL
 • Kıdem süresi: 10 yıl
 • Kıdem tazminatı oranı: %20

Kıdem tazminatı hesaplama: 10.000 TL * 10 yıl * %20 = 2.000 TL

Memurların kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Memurların kıdem tazminatı, e-Devlet üzerinden hesaplanabilir. Bunun için, e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra, “4A/4B Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama” sayfasını açmak gerekir. Bu sayfadaki gerekli bilgileri doldurarak, memurun kıdem tazminatını hesaplamak mümkündür.

Memurların kıdem tazminatı hangi durumlarda ödenir?

Memurların kıdem tazminatı, şu durumlarda ödenir:

 • Memurun emekli olması durumunda
 • Memurun kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda
 • Memurun işveren tarafından işten çıkarılması durumunda

Memurların kıdem tazminatı ödenmez

Memurların kıdem tazminatı, şu durumlarda ödenmez:

 • Memurun iş sözleşmesinin askıda olması durumunda
 • Memurun iş sözleşmesinin feshi için haklı bir nedene sahip olmaması durumunda
 • Memurun ölümü durumunda

Memurların kıdem tazminatı ödenmemesi durumunda ne yapılır?

Memurların kıdem tazminatı ödenmemesi durumunda, memur, iş mahkemesine dava açabilir. İş mahkemesi, işçinin haklı olduğunu tespit ederse, işverene kıdem tazminatı ödemesini emreder.

Memurların kıdem tazminatı ile ilgili diğer bilgiler

 • Memurların kıdem tazminatı, vergiden muaftır.
 • Memurların kıdem tazminatı, 10 yıldan fazla olan kıdem süreleri için, her yıl için %5 artırılarak hesaplanır.
 • Memurların kıdem tazminatı, işveren tarafından, işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde ödenmelidir.

Memurların kıdem tazminatı ile ilgili sık sorulan sorular

Memurların kıdem tazminatı, her zaman ödenir mi?

Hayır, memurların kıdem tazminatı, her zaman ödenmez. Memurun iş sözleşmesinin askıda olması durumunda, iş sözleşmesinin feshi için haklı bir nedene sahip olmaması durumunda ve memur

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir