İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Hak Edilir 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının amacı, işçinin işsiz kaldığı dönemdeki geçimini sağlamak ve ona yeni bir iş bulma fırsatı vermektir.

Kıdem Tazminatı Hakkı Kimlere Aittir?

Kıdem tazminatı hakkı, iş sözleşmesi ile bir işverene bağlı olarak çalışan tüm işçilere aittir. Bu kapsamda, hem daimi hem de geçici işçiler, hem de haftalık çalışma süresi 45 saati aşan veya ayda 170 saati aşan işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre hesaplanır. İşçinin kıdemi her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti kadar kıdem tazminatı ödenir.

Örneğin, bir işçi 10 yıl boyunca brüt 5.000 TL ücretle çalışmışsa, kıdem tazminatı hakkı 10 x 30 x 5.000 TL = 1.500.000 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Ödenir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en geç 20 iş günü içinde ödenir. İşverenin bu süre içinde kıdem tazminatı ödememesi durumunda, işçiye ayrıca en çok 2 aylık ücret tutarında tazminat ödenir.

Kıdem Tazminatı Hangi Hallerde Ödenmez?

Kıdem tazminatı, aşağıdaki durumlarda ödenmez:

 • İşçinin kendi isteği ile işten ayrılması
 • İşçinin işverene karşı ağır bir kusuru olması
 • İşçinin 18 yaşını doldurmamış olması
 • İşçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması
 • İşçinin iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş görmezlik nedeniyle işten ayrılması

Kıdem Tazminatı Davaları

İşverenin kıdem tazminatı ödememesi durumunda, işçi iş mahkemesinde dava açabilir. İş mahkemesi, işçinin kıdem tazminatı talebini haklı bulursa, işverene kıdem tazminatı ödemesi için karar verir.

Kıdem Tazminatı ile İlgili Diğer Hükümler

Kıdem tazminatı ile ilgili diğer hükümler 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre, kıdem tazminatının ödenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 • Kıdem tazminatı, işçinin ücreti ile birlikte peşin olarak ödenir.
 • Kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda, işçiye ayrıca en çok 2 aylık ücret tutarında tazminat ödenir.
 • Kıdem tazminatı, işçinin işverene olan borçlarına mahsup edilemez.
 • Kıdem tazminatı, işçinin mirasçılarına intikal eder.

Kıdem Tazminatı ile İlgili Sorular ve Cevaplar

Kıdem tazminatı ne zaman ödenir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en geç 20 iş günü içinde ödenir. İşverenin bu süre içinde kıdem tazminatı ödememesi durumunda, işçiye ayrıca en çok 2 aylık ücret tutarında tazminat ödenir.

Kıdem tazminatı hangi durumlarda ödenmez?

Kıdem tazminatı, aşağıdaki durumlarda ödenmez:

 • İşçinin kendi isteği ile işten ayrılması
 • İşçinin işverene karşı ağır bir kusuru olması
 • İşçinin 18 yaşını doldurmamış olması
 • İşçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması
 • İşçinin iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş görmezlik nedeniyle işten ayrılması

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre hesaplanır. İşçinin kıdemi her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti kadar kıdem tazminatı ödenir.

Örneğin, bir işçi 10 yıl boyunca brüt 5.000 TL ücretle çalışmışsa, kıdem tazminatı hakkı 10 x 30 x 5.000 TL = 1.500.000

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir