İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Ödenmezse Ne Yapılır 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Ödenmezse Ne Yapılır?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. İş Kanunu’nun 147. maddesine göre, kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarındadır.

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin aşağıdaki hallerde sona ermesi halinde ödenir:

 • İşverenin fesih yapması
 • İşçinin haklı nedenle fesih yapması
 • İşçinin ölümü
 • İş sözleşmesinin belirli süreli olmasına rağmen, bu sürenin dolması
 • İşçinin emekli olması

Kıdem tazminatı, işverenin işçiye olan bir borcudur. Bu nedenle, işveren tarafından ödenmemesi halinde işçi, kıdem tazminatının tahsili için hukuki yollara başvurabilir.

Kıdem Tazminatı Ödenmezse Ne Yapılması Gerekir?

Kıdem tazminatı ödenmezse, işçinin öncelikle işverene yazılı olarak başvurması gerekir. Bu başvuruda, kıdem tazminatının ödenmesi talep edilir. İşverenin bu başvuruya cevap vermemesi veya olumsuz cevap vermesi halinde, işçinin hukuki yollara başvurması gerekir.

Kıdem Tazminatı İçin Hangi Yollar İzlenir?

Kıdem tazminatı için izlenebilecek yollar şunlardır:

 • Arabuluculuk: İşçi ve işveren, kıdem tazminatı konusunda anlaşamazsa, önce arabulucuya başvurmaları gerekir. Arabuluculuk, uyuşmazlığın tarafsız bir kişi tarafından çözülmesidir. Arabuluculuk görüşmeleri sonucunda taraflar anlaşabilirse, bu anlaşmanın bir protokole bağlanması gerekir. Protokolün imzalanmasından itibaren 10 gün içinde, protokolün icra edilmesi için iş mahkemesine başvurulur.

 • İş Mahkemesine Dava Açmak: Arabuluculuk görüşmeleri sonucunda taraflar anlaşamazsa, işçi iş mahkemesine dava açabilir. İş mahkemesi, kıdem tazminatının ödenmesine karar verir. Mahkeme kararı kesinleştiğinde, işverene tebliğ edilir. İşveren, mahkeme kararını yerine getirmezse, işçi icra takibi başlatabilir.

Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

Kıdem tazminatı davası açmak için, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmiş olması gerekir. İş sözleşmesinin feshi, işveren tarafından yapılmışsa, işçinin fesih bildirimini alması gerekir. İşçinin fesih bildirimini almamış olması halinde, iş sözleşmesinin feshi, işveren tarafından yazılı olarak bildirilmelidir.

Kıdem tazminatı davası, işçinin işyerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesinde açılır. Dava açmak için, işçinin dava dilekçesi ve gerekli evrakları mahkemeye sunması gerekir. Dava dilekçesinde, işçinin kimliği, işverenin kimliği, iş sözleşmesinin feshi ve kıdem tazminatının ödenmemesi talep edilir.

Dava dilekçesine, aşağıdaki evraklar eklenmelidir:

 • İş sözleşmesi
 • İşe giriş bildirgesi
 • Fesih bildirimi
 • Kıdem tazminatının ödenmediğine dair belge veya delil

Kıdem Tazminatı Davasının Süresi

Kıdem tazminatı davası, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir. Bu süre içinde dava açılmazsa, kıdem tazminatı davası açılamaz.

Kıdem Tazminatı Davasının Ücreti

Kıdem tazminatı davasının ücreti, davanın değerine göre belirlenir. Dava değeri, kıdem tazminatının tutarı ile yargılama giderlerini kapsar. Kıdem tazminatı davası, işçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılırsa, dava ücreti 1.468,36 TL’dir.

Kıdem Tazminatı Davasını Kazanan İşçi Ne Alır?

Kıdem tazminatı davasını kazanan işçi, kıdem tazminatının tamamını, yasal faiziyle birlikte alır. Ayrıca, işçinin dava masrafları da işveren tarafından karşılanır.

Kıdem Tazminatı Davasını Kaybeden İşçi Ne Olur?

Kıdem tazminatı davasını kaybeden işçi, dava masraflarını karşılamak zorundadır. Ayrıca, işçinin haksız dava açtığı gerekçesiyle tazminat ödemesi gerekebilir.

**

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir