İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Son Durum 2020 2024-2025 Güncel

2020 Kıdem Tazminatı Son Durum

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı dışındaki nedenlerle sona ermesi halinde, işçinin işverene olan hizmetine karşılık, işveren tarafından işçiye ödenen maddi bir tazminattır. Kıdem tazminatının amacı, işçinin işyerinde geçirdiği süre boyunca edindiği beceri ve bilgi birikiminin karşılığını alarak, yeni bir iş bulmaya çalışırken maddi olarak desteklenmesidir.

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte, işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında kullanılan formül şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (İşçinin brüt ücreti * Çalışılan süre) / 25

Örneğin, bir işçi 10 yıl boyunca brüt 5.000 TL ücretle çalışmışsa, kıdem tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL * 10 yıl) / 25 = 20.000 TL

Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlardan bazıları şunlardır:

  • Kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanır.
  • Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye göre hesaplanır.
  • Kıdem tazminatı, işçinin işe başladığı tarihten itibaren hesaplanmaktadır.
  • Kıdem tazminatı, işçinin 1 yıllık kıdemi doldurduğu tarihten itibaren ödenir.

Kıdem tazminatının ödenmesi, işverenin yükümlülüğündedir. İşveren, işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 20 gün içinde kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. İşverenin kıdem tazminatını ödememesi halinde, işçi işverene karşı dava açabilir.

2020 Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin kıdem tazminatı olarak alabileceği en yüksek tutarı ifade eder. Kıdem tazminatı tavanı, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

2020 yılında kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak-30 Haziran dönemi için 6.699 TL, 1 Temmuz-31 Aralık dönemi için ise 7.117,17 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem Tazminatı Alabilmenin Şartları

Kıdem tazminatı alabilmenin bazı şartları vardır. Bu şartlardan bazıları şunlardır:

  • İş sözleşmesinin işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı dışındaki nedenlerle sona ermesi gerekir.
  • İşçinin 1 yıllık kıdemi doldurmuş olması gerekir.
  • İşçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte işsiz olması gerekir.

Bu şartları sağlayan işçiler, kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Kıdem Tazminatı Alamayan İşçiler

Kıdem tazminatı alamayan işçiler şunlardır:

  • İş sözleşmesinin işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle sona ermesi halinde.
  • İşçinin 1 yıllık kıdemi doldurmamış olması halinde.
  • İşçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte işsiz olmaması halinde.

Bu işçiler, kıdem tazminatı almaya hak kazanamazlar.

Kıdem Tazminatı Davaları

Kıdem tazminatı alamayan işçiler, işverene karşı dava açarak kıdem tazminatını talep edebilirler. Kıdem tazminatı davaları, iş mahkemelerinde görülür.

Kıdem tazminatı davalarında, işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte işsiz olması gerekir. İşçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte işsiz olduğunu ispatlayamayan işçi, kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem tazminatı davalarında, işçinin kıdem tazminatının miktarını ispatlaması gerekir. İşçinin kıdem tazminatının miktarını ispatlayamayan işçi, kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem tazminatı davalarında, işverenin kıdem tazminatının ödendiğini ispatlaması gerekir. İşverenin kıdem tazminatının ödendiğini ispatlayamayan işveren, kıdem tazminatı ödemek zorunda kalır.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir