İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Taksitlendirilebilir Mi 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesi Mümkün Mü?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedilmesi, işçinin emekli olması, işyerinin kapanması veya işçinin ölümü gibi hallerde işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının miktarı, işçinin çalıştığı süreye ve son brüt ücretine göre hesaplanır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 123. maddesine göre, kıdem tazminatı iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren işçiye ödenir. Ancak, işveren ve işçinin anlaşması ile kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi mümkündür.

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenebilmesi için gereken şartlar şunlardır:

  • İş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren ve işçi arasında yazılı bir anlaşma yapılması gerekir.
  • Taksitlerin sayısı, tutarları ve ödeme tarihleri anlaşmada belirtilmelidir.
  • Taksitlerin ödenmesi için işçinin yazılı rızası gerekir.

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi halinde, taksitlerin ödeme tarihleri dikkate alınarak gecikme faizleri hesaplanır. Taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda, işçi kıdem tazminatının tamamı için fesih tarihinden itibaren faiz talep edebilir.

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesinin avantajları şunlardır:

  • İşverenin nakit sıkıntısını gidermesine yardımcı olabilir.
  • İşçinin birden fazla taksit ödemesi ile yükünü hafifletmesine yardımcı olabilir.

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesinin dezavantajları şunlardır:

  • İşçiye daha az para ödenmiş olur.
  • İşverenin faiz ödemesi yapması gerekebilir.

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi ile ilgili Yargıtay kararları

Yargıtay, kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi konusunda işçi lehine kararlar vermektedir. Buna göre, taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde, işçi kıdem tazminatının tamamı için fesih tarihinden itibaren faiz talep edebilir.

Yargıtay bir kararında, kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi halinde, işçinin taksitleri zamanında ödememesi durumunda, kıdem tazminatının tamamı için fesih tarihinden itibaren faiz talep edebileceğini hükme bağlamıştır.

Sonuç olarak, kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi mümkündür. Ancak, bu durumda işçinin yazılı rızası gerekir. Taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda, işçi kıdem tazminatının tamamı için fesih tarihinden itibaren faiz talep edebilir.

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Taksitlerin sayısını, tutarlarını ve ödeme tarihlerini belirlerken işçinin mali durumunu göz önünde bulundurmak gerekir.
  • Taksitlerin ödenmesi için yazılı bir anlaşma yapmak gerekir.
  • Taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda, işçinin kıdem tazminatının tamamı için fesih tarihinden itibaren faiz talep edebileceğini unutmamak gerekir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir