İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Tavan 2018 2024-2025 Güncel

2018 Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi veya işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak feshetmesi halinde, işçiye ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücretidir. Ancak, kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı belirlenmiştir.

2018 Kıdem Tazminatı Tavanı

2018 yılında kıdem tazminatı tavanı, 01 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 5.434,42 TL olarak belirlenmiştir. Bu tarihler arasında kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücreti 5.434,42 TL’yi aşarsa, kıdem tazminatı tutarı 5.434,42 TL olarak hesaplanacaktır.

Kıdem Tazminatı Tavanı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Kıdem tazminatı tavanı, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

Kıdem tazminatı tavanı, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Kıdem Tazminatı Tavanı = (Aylık Katsayısı * Taban Aylık Katsayısı * Yan Ödeme Katsayısı) * (Ek Gösterge + Aylık Gösterge) * (%215)

Formüldeki terimler şu şekildedir:

  • Aylık Katsayısı: Aylık katsayısı, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bir katsayıdır.
  • Taban Aylık Katsayısı: Taban aylık katsayısı, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bir katsayıdır.
  • Yan Ödeme Katsayısı: Yan ödeme katsayısı, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bir katsayıdır.
  • Ek Gösterge: Ek gösterge, işçinin unvanına, derecesine ve görev yılı süresine göre belirlenen bir göstergedir.
  • Aylık Gösterge: Aylık gösterge, işçinin unvanına, derecesine ve görev yılı süresine göre belirlenen bir göstergedir.

2018 Kıdem Tazminatı Tavanı Hesaplama Örneği

Örneğin, 2018 yılında kıdem tazminatı tavanı 5.434,42 TL olarak belirlenmiştir. Bu tarihlerde kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücreti 5.434,42 TL’yi aşarsa, kıdem tazminatı tutarı 5.434,42 TL olarak hesaplanacaktır.

İşçinin brüt ücreti 5.434,42 TL’yi aşarsa, kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Kıdem Tazminatı = 5.434,42 TL

İşçinin brüt ücreti 5.434,42 TL’yi aşmazsa, kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Kıdem Tazminatı = İşçinin Brüt Ücreti * İşçiye Ait Ek Gösterge ve Aylık Gösterge Katsayılarının Toplamı

Kıdem Tazminatı Tavanının Önemi

Kıdem tazminatı tavanı, işçilerin kıdem tazminatı haklarının korunması için önemli bir unsurdur. Kıdem tazminatı tavanı, işçilerin kıdem tazminatlarının en az bir miktarda garanti edilmesini sağlar.

Kıdem tazminatı tavanı, aynı zamanda işverenlerin kıdem tazminatı ödemelerini dengelemek için de önemli bir unsurdur. Kıdem tazminatı tavanı, işverenlerin yüksek kıdem tazminatı ödemelerini önlemeye yardımcı olur.

Kıdem Tazminatı Tavanının Değişikliği

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Kıdem tazminatı tavanı, enflasyon ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak belirlenir.

2018 yılında kıdem tazminatı tavanı, 5.434,42 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam, 2017 yılındaki kıdem tazminatı tavanı olan **4.73

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir