İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Tavanı 2017 2024-2025 Güncel

2017 Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir sebep olmadan feshedilmesi halinde işçiye ödenen bir tazminat türüdür. İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir.

Kıdem tazminatı tavanı, kıdem tazminatının yıllık miktarının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçmemesini ifade eder. Kıdem tazminatı tavanı, iş sözleşmesinin feshi tarihinde yürürlükte olan en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesine göre belirlenir.

2017 yılı için kıdem tazminatı tavanı, 01 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 4.732,48 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı tavanı, kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınan bir unsurdur. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre hesaplanmaktadır. Ancak, kıdem tazminatı tavanı aşılırsa, kıdem tazminatı tavanı kadar ödeme yapılır.

Örneğin, bir işçi 2017 yılında 10 yıl çalışmış ve brüt ücreti 10.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı 10 yıl x 10.000 TL = 100.000 TL olarak hesaplanacaktır. Ancak, kıdem tazminatı tavanı 4.732,48 TL olduğundan, işçiye ödenecek kıdem tazminatı 4.732,48 TL x 10 = 47.324,80 TL olacaktır.

Kıdem tazminatı tavanı, işçi ve işveren açısından önemli bir husustur. İşçi açısından, kıdem tazminatının tavanı aşılırsa, işçinin alabileceği kıdem tazminatı miktarı azalacaktır. İşveren açısından ise, kıdem tazminatı tavanı aşılırsa, işverenin ödeyeceği kıdem tazminatı miktarı artacaktır.

Kıdem Tazminatı Tavanındaki Değişiklikler

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirlenmektedir. Bu belirleme, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesine göre yapılmaktadır.

2017 yılında kıdem tazminatı tavanı, bir önceki yıla göre %3,76 oranında artmıştır. Bu artış, enflasyonun altında kalmıştır.

Kıdem tazminatı tavanı, işçilerin kıdem tazminatı haklarını korumak amacıyla belirlenmiştir. Ancak, kıdem tazminatı tavanı, işçilerin alabileceği kıdem tazminatı miktarını sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, kıdem tazminatı tavanı konusunda işçi ve işveren arasında sık sık anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergilendirme

Kıdem tazminatı, vergi kanunları açısından istisna olarak kabul edilen bir ödemedir. Bu nedenle, kıdem tazminatı ödemesi üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmamaktadır.

Ancak, kıdem tazminatı tavanı aşılırsa, kıdem tazminatının tavan tutarını aşan kısmı vergiye tabi tutulmaktadır. Bu nedenle, kıdem tazminatı tavanı aşılırsa, işçinin alacağı kıdem tazminatı miktarı azalacaktır.

Sonuç

Kıdem tazminatı tavanı, işçilerin kıdem tazminatı haklarını korumak amacıyla belirlenmiş bir unsurdur. Ancak, kıdem tazminatı tavanı, işçilerin alabileceği kıdem tazminatı miktarını sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, kıdem tazminatı tavanı konusunda işçi ve işveren arasında sık sık anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir