İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021 Resmî Gazete 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021 Resmî Gazete

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesi veya işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının miktarı, işçinin brüt ücretine ve kıdem süresine göre hesaplanır.

Kıdem tazminatı tavanı, işverenin işçiye ödeyebileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarını ifade eder. Kıdem tazminatı tavanı, iş sözleşmesinin feshi tarihinde geçerli olan en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesine göre belirlenir.

2021 Yılında Kıdem Tazminatı Tavanı

2021 yılında kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak-30 Haziran döneminde 7.638,96 TL, 1 Temmuz-31 Aralık döneminde ise 9.703,12 TL olarak belirlenmiştir.

Bu rakamlar, 1 Ocak 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 06.01.2021 tarihli Genelgesi ile duyurulmuştur.

Kıdem Tazminatı Tavanı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanı, iş sözleşmesinin feshi tarihinde geçerli olan en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesine göre belirlenir.

2021 yılında kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak-30 Haziran döneminde 7.638,96 TL, 1 Temmuz-31 Aralık döneminde ise 9.703,12 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı tavanı, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Kıdem tazminatı tavanı = Aylık gösterge x Aylık katsayısı

2021 Yılında Kıdem Tazminatı Tavanı Hesaplama Örneği

2021 yılında kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak-30 Haziran döneminde 7.638,96 TL, 1 Temmuz-31 Aralık döneminde ise 9.703,12 TL olarak belirlenmiştir.

Örneğin, bir işçinin 30 yıllık kıdemi varsa ve aylık brüt ücreti 10.000 TL ise, bu işçiye ödenecek kıdem tazminatının miktarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 30 x 7.638,96 = 229.168,80 TL

Bu işçinin kıdem tazminatı tavanı ise aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı tavanı = 1500 x 0,509796 = 764,69 TL

Bu işçinin kıdem tazminatı miktarı, kıdem tazminatı tavanı olan 7.638,96 TL’yi aştığı için, işçiye ödenecek kıdem tazminatı miktarı 7.638,96 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Tavanındaki Değişimler

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl memur maaş katsayıları ile birlikte değişmektedir. 2021 yılında kıdem tazminatı tavanı, 2020 yılına göre %21,3 oranında artmıştır.

Kıdem tazminatı tavanı, işçilerin kıdem tazminatı haklarını korumak amacıyla belirlenmiştir. Ancak, kıdem tazminatı tavanı, işçilerin gerçek kıdem tazminatı miktarını yansıtmamaktadır. Özellikle yüksek ücretli işçilerin kıdem tazminatı miktarı, kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmaktadır.

Kıdem tazminatı tavanı, işçilerin kıdem tazminatı haklarını daha iyi korumak için yeniden düzenlenmesi gerektiği tartışılmaktadır.

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergilendirme

Kıdem tazminatı, vergiye tabi bir gelirdir. Ancak, kıdem tazminatı tavanı ile sınırlı kalan kıdem tazminatları, vergiden muaftır.

2021 yılında kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak-30 Haziran döneminde 7.638,96 TL, 1 Temmuz-31 Aralık döneminde ise 9.7

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir