İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Tavanı 2022 Hesaplama 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi veya işçinin kendi isteği ile işten ayrılması halinde, işçinin işyerinde geçirdiği her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin kıdem süresine ve brüt ücretine göre hesaplanır.

Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin kıdem tazminatı olarak alabileceği en yüksek tutarı ifade eder. Kıdem tazminatı tavanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadardır?

2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı, 17.902 TL’dir. Bu tutar, 2022 yılı için geçerli olan 15.371 TL’den 2.531 TL daha fazladır.

Kıdem Tazminatı Tavanı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanı, işçinin brüt ücretine göre hesaplanır. İşçinin brüt ücreti, kıdem tazminatı tavanını aşarsa, işçi kıdem tazminatı olarak alacağı tutarı, kıdem tazminatı tavanı üzerinden hesaplar.

Kıdem tazminatı tavanı hesaplaması şu şekilde yapılır:

Kıdem tazminatı tavanı = İşçinin brüt ücreti / 30

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı tavanı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı tavanı = 10.000 TL / 30 = 333,33 TL

Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı olarak alacağı tutar 333,33 TL’yi geçemez.

Kıdem Tazminatı Tavanı Neden Vardır?

Kıdem tazminatı tavanı, işçilerin kıdem tazminatı olarak alacakları tutarın aşırı yükselmesini önlemek için konulmuştur. Kıdem tazminatı tavanı olmasaydı, işçiler, yüksek brüt ücretlere sahip olsalar bile, kıdem tazminatı olarak çok yüksek tutarlar alabilirlerdi. Bu da, işverenler için aşırı bir mali yük oluşturabilirdi.

Kıdem Tazminatı Tavanı Nasıl Değişebilir?

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılır. Yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanır.

Kıdem tazminatı tavanı, iş kanunu ile de değiştirilebilir. Ancak, bu durumda, değişiklik kanun değişikliği ile yapılmalıdır.

Kıdem Tazminatı Tavanı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

  • Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin kıdem tazminatı olarak alabileceği en yüksek tutarı ifade eder.
  • Kıdem tazminatı tavanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.
  • Kıdem tazminatı tavanı, işçinin brüt ücretine göre hesaplanır. İşçinin brüt ücreti, kıdem tazminatı tavanını aşarsa, işçi kıdem tazminatı olarak alacağı tutarı, kıdem tazminatı tavanı üzerinden hesaplar.
  • Kıdem tazminatı tavanı, işçilerin kıdem tazminatı olarak alacakları tutarın aşırı yükselmesini önlemek için konulmuştur.
  • Kıdem tazminatı tavanı, her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılır. Yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanır.
  • Kıdem tazminatı tavanı, iş kanunu ile de değiştirilebilir. Ancak, bu durumda, değişiklik kanun değişikliği ile yapılmalıdır.

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Gelir Vergisi

Kıdem tazminatı, gelir vergisine tabi bir ödemedir. Ancak, kıdem tazminatı tavanı üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tutarları, gelir vergisinden istisnadır.

Buna göre, bir işçinin kıdem tazminatı olarak alacağı tutar, 17.902 TL’yi aşarsa, işçi bu tutar üzerinden gelir vergisi ödemez.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir