İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Tavanı 2023 Genelge 2024-2025 Güncel

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı Genelgesi

Giriş

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi ile bir işverenin yanında çalışan işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işverence işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için en son brüt ücretinin 30’da biridir.

Kıdem tazminatının tavan tutarı, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin kıdem tazminatının yıllık üst sınırını ifade eder.

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 07 Temmuz 2023 tarihli ve 27998389-010-06-02-2298931 sayılı genelge ile 01 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları duyurulmuştur.

Bu genelge ile birlikte, 01 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı da yeniden belirlenmiştir. Buna göre, 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki şekildedir:

Yıllık tavan: 23.489,83 TL

Aylık tavan: 2.124,15 TL

Günlük tavan: 69,14 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı Hesaplaması

Kıdem tazminatı tavanı, işçinin çalıştığı her tam yıl için en son brüt ücretinin 30’da biri kadardır. Ancak, işçinin aldığı ücret, kıdem tazminatı tavanından fazla olsa bile, kıdem tazminatı tavanı kadar ödenir.

Örneğin, bir işçinin son brüt ücreti 10.000 TL ise, bu işçinin 10 yıllık kıdem tazminatı tutarı 300.000 TL olacaktır. Ancak, 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı 23.489,83 TL olduğundan, bu işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı 234.898,3 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Tavanı ve İşçi Hakları

Kıdem tazminatı tavanı, işçilerin kıdem tazminatı haklarını sınırlayan bir düzenlemedir. Ancak, kıdem tazminatı tavanı, işçilerin kıdem tazminatı alamayacağı anlamına gelmemektedir. İşçiler, kıdem tazminatı tavanı kadar da olsa kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Kıdem tazminatı tavanı, işçilerin kıdem tazminatı haklarını sınırlamasına rağmen, işçilerin iş güvencesini de bir ölçüde korumaya yardımcı olmaktadır. Kıdem tazminatı tavanı sayesinde, yüksek ücret alan işçiler işten çıkarıldıklarında, çok yüksek miktarda kıdem tazminatı almaktan korunmuş olurlar.

Kıdem Tazminatı Tavanı ve İşveren Hakları

Kıdem tazminatı tavanı, işverenlerin kıdem tazminatı ödeme yükünü de bir ölçüde azaltmaktadır. Kıdem tazminatı tavanı sayesinde, yüksek ücret alan işçilerin işten çıkarılmaları halinde, işverenler çok yüksek miktarda kıdem tazminatı ödemekten korunmuş olurlar.

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Ekonomi

Kıdem tazminatı tavanı, ekonomi üzerinde de birtakım etkilere sahiptir. Kıdem tazminatı tavanı sayesinde, işverenlerin kıdem tazminatı ödemeleri azalacağından, bu durum işverenin maliyetlerini düşürmesine yardımcı olacaktır. İşverenin maliyetlerinin düşmesi, istihdam artışı ve ekonomik büyüme gibi olumlu etkileri beraberinde getirebilir.

Sonuç

Kıdem tazminatı tavanı, işçilerin ve işverenlerin kıdem tazminatı haklarını ve yüklerini sınırlayan bir düzenlemedir. Kıdem tazminatı tavanı, işçilerin kıdem tazminatı almasını engellemezken, işverenlerin kıdem tazminatı ödeme yükünü de azaltmaktadır. Kıdem tazminatı tavanı, ekonomi üzerinde de olumlu veya olumsuz bazı etkilere sahip olabilir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir