İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Vergi Iadesi Kimler Alabilir 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatı vergi iadesi kimler alabilir?

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçinin işten ayrılması durumunda ödenen bir tazminattır. İşçiye ödenen kıdem tazminatının bir kısmı gelir vergisine tabi tutulur. 2023 yılında, kıdem tazminatı tavanı 5.001,76 TL’dir. Bu tutarın üzerindeki kıdem tazminatı ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılır.

Kıdem tazminatı vergi iadesi, 2018 yılından önce işverenle anlaşarak ikale sözleşmesi imzalayan ve bu sözleşme kapsamında kıdem tazminatı alan çalışanlara tanınan bir haktır. Bu hak, 27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir.

Kıdem tazminatı vergi iadesi almak için gerekli şartlar şunlardır:

 • İşçinin, 27 Mart 2018 tarihinden önce işverenle anlaşarak ikale sözleşmesi imzalamış olması gerekir.
 • İşçinin, ikale sözleşmesi kapsamında aldığı kıdem tazminatının, 2018 yılı için belirlenen tavan tutarın (5.001,76 TL) üzerinde olması gerekir.
 • İşçinin, kıdem tazminatı ödemesinden gelir vergisi kesintisi yapılmış olması gerekir.

Kıdem tazminatı vergi iadesi, aşağıdaki durumlarda alınamaz:

 • İşçinin, ikale sözleşmesi kapsamında aldığı kıdem tazminatının, 2018 yılı için belirlenen tavan tutarın (5.001,76 TL) altında olması durumunda.
 • İşçinin, kıdem tazminatı ödemesinden gelir vergisi kesintisi yapılmamış olması durumunda.
 • İşçinin, kıdem tazminatı ödemesini, 27 Mart 2018 tarihinden sonra almış olması durumunda.

Kıdem tazminatı vergi iadesi nasıl alınır?

Kıdem tazminatı vergi iadesi almak için, işçinin aşağıdaki belgeleri ilgili vergi dairesine sunması gerekir:

 • İkale sözleşmesi
 • Kıdem tazminatı ödemesi belgesi
 • Gelir vergisi kesinti belgesi

Kıdem tazminatı vergi iadesi başvurusu, işçinin ikametgahının bulunduğu vergi dairesine yapılır. Başvuru, işçi tarafından bizzat yapılabilir veya bir vekil aracılığıyla yapılabilir.

Kıdem tazminatı vergi iadesi başvurusu, başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde sonuçlandırılır. Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda, işçiye iade edilecek tutar, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenir.

Kıdem tazminatı vergi iadesi başvurusu için gerekli belgeler, vergi daireleri tarafından temin edilebilir. Başvuru formları, vergi dairelerinin internet sitelerinde de yer almaktadır.

Kıdem tazminatı vergi iadesi başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması gerekir.
 • Başvurunun, başvuru süresinde yapılması gerekir.
 • Başvurunun, işçi tarafından bizzat yapılması veya bir vekil aracılığıyla yapılması gerekir.

Kıdem tazminatı vergi iadesi, işçinin hak kaybına uğramaması için önemli bir haktır. Bu haktan yararlanmak isteyen işçilerin, gerekli şartları sağladığından emin olması ve başvurusunu zamanında yapması gerekir.

Kıdem tazminatı vergi iadesi hesaplama

Kıdem tazminatı vergi iadesi, işçiye ödenen kıdem tazminatının, 2018 yılı için belirlenen tavan tutarın (5.001,76 TL) üzerindeki kısmından kesilen gelir vergisine göre hesaplanır.

Örneğin, bir işçinin 10 yıllık kıdemine karşılık olarak 50.000 TL kıdem tazminatı aldığı ve bu tazminattan 7.500 TL gelir vergisi kesintisi yapıldığı varsayılırsa, işçinin iade alabileceği tutar aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 • 50.000 TL – 5.001,76 TL = 44.998,24 TL
 • 44.998,24 TL – 7.500 TL = 37.498,24 TL

Bu durumda, işçinin iade alabileceği tutar 37.498,24 TL olacaktır.

**Kıdem tazminatı vergi iadesi, işçinin gelir vergisinden indirilebilir mi

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir