İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Zaman Aşımı Kaç Yıl 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatı zaman aşımı kaç yıl?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir.

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren beş yıldır. Bu süre, işçinin kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

Kıdem tazminatı zamanaşımının başlangıcı

Kıdem tazminatı zamanaşımı, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. İş sözleşmesinin feshedilmesi, işveren tarafından işçinin işine son verilmesi, işçinin iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi veya iş sözleşmesinin tarafların anlaşması ile sona ermesi gibi şekillerde olabilir.

İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde, kıdem tazminatı zamanaşımı, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. İş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi halinde, kıdem tazminatı zamanaşımı, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. İş sözleşmesinin tarafların anlaşması ile sona ermesi halinde, kıdem tazminatı zamanaşımı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Kıdem tazminatı zamanaşımının kesilmesi ve durması

Kıdem tazminatı zamanaşımı, bazı hallerde kesilebilir veya durabilir.

Kıdem tazminatı zamanaşımını kesen haller

Kıdem tazminatı zamanaşımı, işçinin veya işverenin talebi üzerine mahkemede dava açılması halinde kesilir. Dava açıldıktan sonra zamanaşımı süresi, dava sonuçlanana kadar işlemez.

Kıdem tazminatı zamanaşımı, işçinin veya işverenin talebi üzerine arabuluculuk başvurusu yapılması halinde de kesilir. Arabuluculuk başvurusu yapıldıktan sonra zamanaşımı süresi, arabuluculuk görüşmeleri sonuçlanana kadar işlemez.

Kıdem tazminatı zamanaşımını durduran haller

Kıdem tazminatı zamanaşımı, işçinin veya işverenin kusuru olmaksızın, işçinin veya işverenin iradesi dışında meydana gelen olaylar nedeniyle durabilir.

Kıdem tazminatı zamanaşımını durduran haller şunlardır:

  • İşçinin veya işverenin ölümü
  • İşçinin veya işverenin gaiplik kararının verilmesi
  • İşçinin veya işverenin malvarlığının haciz veya ihtiyat tedbiri altına alınması
  • İşçinin veya işverenin iflası

Kıdem tazminatı zamanaşımının sonuçları

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi geçtikten sonra, işçi kıdem tazminatı talebinde bulunamaz. Bu durumda, işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir.

Kıdem tazminatı zamanaşımını kesen veya durduran bir durum söz konusu ise, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar.

Kıdem tazminatı zamanaşımı ve faiz

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi geçtikten sonra, işçi kıdem tazminatı talebinde bulunsa bile, sadece faiz talebinde bulunabilir. Bu durumda, işçiye ödenecek faiz, zamanaşımının kesildiği veya durduğu tarihten itibaren işlemeye başlar.

Kıdem tazminatı zamanaşımı ve yargıtay kararları

Yargıtay, kıdem tazminatı zamanaşımı konusunda çeşitli kararlar vermiştir. Bu kararlarda, kıdem tazminatı zamanaşımı süresinin başlangıcı, kesilmesi ve durması gibi konulara açıklık getirilmiştir.

Yargıtay’ın kıdem tazminatı zamanaşımı konusunda verdiği bazı önemli kararlar şunlardır:

  • İş sözleşmesinin feshedildiği tarih, kıdem tazminatı zamanaşımı süresinin başlangıcıdır.
  • İşçi veya işverenin talebi üzerine mahkemede dava açılması halinde, kıdem tazminatı zamanaşımı kesilir.
  • İşçi veya işverenin talebi üzerine arabuluculuk başvurusu yapılması halinde, kıdem tazminatı zamanaşımı kesilir.
  • İşçinin veya işverenin ölümü, gaiplik kararının verilmesi, malvarlığının haciz veya ihtiyat tedbiri altına alınması veya iflası halinde, kıdem tazminatı zamanaşımı durur.

**Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi geçtikten sonra, işçi kıdem tazminatı talebinde bulunamaz.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir