İçeriğe geç

Kıdem Tazminatına Dahil Olan Ödemeler 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatına Dahil Olan Ödemeler

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın veya işçi tarafından kanunda belirtilen nedenlerle feshedilmesi halinde, işçiye ödenmesi gereken bir maddi tazminattır. Kıdem tazminatının amacı, işyerinde uzun yıllar çalışan ve işverenin güvenini kazanmış işçilerin, işten çıkarıldıklarında ekonomik bir kayıp yaşamamalarını sağlamaktır.

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye ve son ücretine göre hesaplanır. İşçinin kıdem tazminatına esas ücreti, iş sözleşmesinde belirtilen ücrettir. Ancak, iş sözleşmesinde belirtilen ücretin yanı sıra, işçiye sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün menfaatler de kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir.

İş Kanunu’nun 14. maddesinin 12. fıkrasına göre, kıdem tazminatına esas ücrete dahil olan ödemeler şunlardır:

 • Ücret
 • İkramiye
 • Kasa tazminatı
 • Yemek yardımı
 • Giyim yardımı
 • Yakacak yardımı
 • Taşıt yardımı
 • Konut yardımı
 • Aile yardımı
 • Çocuk yardımı

Ücret

Kıdem tazminatına esas ücret, iş sözleşmesinde belirtilen ücrettir. İş sözleşmesinde belirtilen ücret, aylık, haftalık, günlük veya saatlik olabilir.

İkramiye

İkramiye, işçiye belirli dönemlerde veya belirli başarılara bağlı olarak verilen parasal bir ödemedir. İkramiye, kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir. Ancak, bir defaya mahsus verilen ikramiyeler kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilmez.

Kasa tazminatı

Kasa tazminatı, işçinin işyerinde kullandığı kasadaki paranın veya kıymetli eşyanın karşılığı olarak kendisine verilen paradır. Kasa tazminatı, kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir.

Yemek yardımı

Yemek yardımı, işçiye işyerinde yemek verilmesi veya yemek bedelinin karşılanması şeklinde sağlanan bir yardımdır. Yemek yardımı, kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir.

Giyim yardımı

Giyim yardımı, işçiye işyerinde giyim verilmesi veya giyim bedelinin karşılanması şeklinde sağlanan bir yardımdır. Giyim yardımı, kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir.

Yakacak yardımı

Yakacak yardımı, işçiye işyerinde yakacak verilmesi veya yakacak bedelinin karşılanması şeklinde sağlanan bir yardımdır. Yakacak yardımı, kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir.

Taşıt yardımı

Taşıt yardımı, işçiye işyerinde taşıt verilmesi veya taşıt bedelinin karşılanması şeklinde sağlanan bir yardımdır. Taşıt yardımı, kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir.

Konut yardımı

Konut yardımı, işçiye işyerinde konut verilmesi veya konut bedelinin karşılanması şeklinde sağlanan bir yardımdır. Konut yardımı, kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir.

Aile yardımı

Aile yardımı, işçinin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklar için işveren tarafından verilen bir yardımdır. Aile yardımı, kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir.

Çocuk yardımı

Çocuk yardımı, işçinin bakmakla yükümlü olduğu çocuklar için işveren tarafından verilen bir yardımdır. Çocuk yardımı, kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir.

Kıdem tazminatına dahil olmayan ödemeler

Kıdem tazminatına esas ücrete dahil olmayan ödemeler şunlardır:

 • Doğum yardımı
 • Ölüm yardımı
 • Fazla çalışma ücreti
 • Hafta tatili çalışma ücreti
 • Ulusal bayram ve genel tatil ve çalışma ücreti
 • Harcırah

Doğum yardımı, işçinin doğum yapması nedeniyle işveren tarafından verilen bir yardımdır. Doğum yardımı, kıdem tazminatına dahil edilmez.

Ölüm yardımı, işçinin ölümü nedeniyle işveren tarafından verilen bir yardımdır. Ölüm yardımı, kıdem tazminatına dahil edilmez.

Fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma süresinin dışında çalıştığı için işveren tarafından kendisine ödenen ücrettir. Fazla çalışma ücreti, kıdem tazminatına dahil edilmez.

Hafta tatili çalışma ücreti, işçinin hafta tatili gününde çalıştığı için işveren tarafından kendisine ödenen ücrettir. Hafta tatili çalışma ücreti, kı

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir