İçeriğe geç

Kıdem Ve Tazminat Hesaplama 2024-2025 Güncel

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

Kıdem ve ihbar tazminatı, iş kanununa tabi olarak çalışan işçilerin işten ayrılmaları durumunda hak ettikleri maddi haklar olarak tanımlanabilir. Bu haklar, işçinin çalışma süresine ve son ücretine göre hesaplanır.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenir. Kıdem tazminatına esas ücret, işçinin son brüt ücretidir. Bu ücrete, işçinin devamlı olarak çalıştığı dönemlerdeki ücretleri, ikramiyeleri, primleri, fazla mesai ücretleri, hafta tatili ve resmi tatil ücretleri dahil edilir.

Örneğin, işçinin son brüt ücreti 10.000 TL olsun ve işçi 10 yıl çalışmış olsun. Bu durumda işçinin kıdem tazminatı 10.000 TL x 30 = 300.000 TL olacaktır.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı sürenin tam yıl olarak hesaplanması ile elde edilir. Bu hesaplamada, yarım yıl ve daha az süreler tam yıl olarak dikkate alınmaz. Örneğin, işçi 10 yıl 6 ay çalışmışsa, kıdem tazminatı 10 tam yıl üzerinden hesaplanır.

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi, işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi veya iş sözleşmesinin sona ermesi halinde ödenir.

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, işçinin iş sözleşmesini işveren tarafından feshedilmesi halinde, işçiye ödenmesi gereken bir tazminattır. İhbar tazminatına esas ücret, işçinin son brüt ücretidir.

İhbar tazminatının miktarı, işçinin kıdem süresine göre belirlenir. İşçinin kıdem süresi 6 aydan az ise, ihbar tazminatı 2 haftalık ücreti tutarındadır. İşçinin kıdem süresi 6 aydan fazla ise, ihbar tazminatı 4 haftalık ücreti tutarındadır. İşçinin kıdem süresi 1 yıla kadar ise, ihbar tazminatı 6 haftalık ücreti tutarındadır. İşçinin kıdem süresi 1 yıldan fazla ise, ihbar tazminatı 8 haftalık ücreti tutarındadır.

Örneğin, işçinin son brüt ücreti 10.000 TL olsun ve işçinin kıdem süresi 2 yıl olsun. Bu durumda işçinin ihbar tazminatı 10.000 TL x 4 = 40.000 TL olacaktır.

İhbar tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte ödenir. İşveren, ihbar tazminatını ödemezse, işçi yasal yollara başvurabilir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama Araçları

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması, internet üzerinden bulunan hesaplama araçları ile yapılabilir. Bu hesaplama araçları, işçinin çalışma süresini, son ücretini ve diğer gerekli bilgileri girerek kıdem ve ihbar tazminatını hesaplamayı sağlar.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödemesi

Kıdem ve ihbar tazminatı, işveren tarafından işçiye ödenir. Bu ödeme, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte yapılır. İşveren, ihbar tazminatını ödemezse, işçi yasal yollara başvurabilir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Vergilendirilmesi

Kıdem tazminatı, ücret niteliğinde bir ödeme olduğundan, gelir vergisine tabidir. Ancak, kıdem tazminatının ilk 30 günlük kısmı gelir vergisinden istisnadır.

İhbar tazminatı ise, ücret niteliğinde bir ödeme olmadığından, gelir vergisine tabi değildir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı ile İlgili Diğer Hususlar

  • Kıdem tazminatı, işçinin işverene olan bir borcu değildir. Bu nedenle, işçinin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işveren işçiden kıdem tazminatı talep edemez.
  • Kıdem tazminatı, işçinin kişisel hakkıdır. Bu nedenle, işçinin vefat etmesi halinde, kıdem tazminatı işçinin mirasçılarına ödenir.
  • Kıdem tazminatı, işçinin ölümü halinde, işçinin bakmakla

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir