İçeriğe geç

Kktc Tazminat Nasıl Alınır 2024-2025 Güncel

KKTC’de Tazminat Nasıl Alınır?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iş hukuku, 20 Temmuz 1974 tarihinde çıkarılan 2/74 sayılı İş Yasası ile düzenlenmiştir. Bu yasa, işveren ve işçi arasındaki iş sözleşmesinin kurulmasından, sona ermesine kadarki tüm süreçleri kapsamaktadır.

Tazminat Türleri

KKTC İş Yasası’na göre, işçilere ödenmesi gereken tazminat türleri şunlardır:

 • Bildirim tazminatı: İş sözleşmesinin bildirim süresine uyulmaksızın feshi halinde, işçiye ödenmesi gereken tazminattır.
 • Kıdem tazminatı: İş sözleşmesinin, işçinin iradesi dışında, işveren tarafından feshi halinde, işçiye ödenmesi gereken tazminattır.
 • Akit tazminatı: İş sözleşmesinin, belirli süreli olması halinde, işveren tarafından feshi halinde, işçiye ödenmesi gereken tazminattır.
 • İş kazası ve meslek hastalığı tazminatı: İşyerinde meydana gelen bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda işçinin zarar görmesi halinde, işveren tarafından ödenmesi gereken tazminattır.
 • Ücret alacağı: İş sözleşmesinin feshi halinde, işçinin kalan ücret alacaklarıdır.

Bildirim Tazminatı

İş sözleşmesinin bildirim süresine uyulmaksızın feshi halinde, işçiye ödenmesi gereken tazminattır. Bildirim süresi, işçinin kıdem süresine göre değişmektedir.

Kıdem Tazminatı

İş sözleşmesinin, işçinin iradesi dışında, işveren tarafından feshi halinde, işçiye ödenmesi gereken tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin kıdem süresine ve brüt ücretine göre hesaplanır.

Akit Tazminatı

İş sözleşmesinin, belirli süreli olması halinde, işveren tarafından feshi halinde, işçiye ödenmesi gereken tazminattır. Akit tazminatı, işçinin kalan süreye ilişkin ücreti tutarındadır.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tazminatı

İşyerinde meydana gelen bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda işçinin zarar görmesi halinde, işveren tarafından ödenmesi gereken tazminattır. İş kazası ve meslek hastalığı tazminatı, işçinin zararının giderilmesini amaçlamaktadır.

Ücret Alacağı

İş sözleşmesinin feshi halinde, işçinin kalan ücret alacaklarıdır. Ücret alacakları, işçinin brüt ücretine, çalışma süresine ve çalışma saatlerine göre hesaplanır.

Tazminat Talebi Nasıl Yapılır?

İşçi, tazminat talebini, işverene yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Tazminat talebinde, işçinin kimliği, işverenin kimliği, iş sözleşmesinin feshi tarihi, tazminat türleri ve tazminat miktarları belirtilmelidir.

İşveren, işçinin tazminat talebini aldıktan sonra, en geç 10 gün içinde işçiye cevap vermelidir. İşveren, tazminat talebini kabul ederse, işçiye tazminatı öder. İşveren, tazminat talebini reddederse, işçi, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açabilir.

Tazminat Davaları

Tazminat davaları, Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde görülür. Tazminat davalarında, işçi, işverenin tazminat ödeme borcunu ispat etmek zorundadır. İşveren ise, işçinin tazminat talep etmesine haklı bir neden olduğunu ispat etmek zorundadır.

Tazminat davalarında, işçinin aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

 • İş sözleşmesi
 • İşe giriş bildirgesi
 • İşe çıkış bildirgesi
 • Ücret bordroları
 • İş kazası veya meslek hastalığı raporu

KKTC’de Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Tazminat davaları, zamanaşımı süresine tabidir. Tazminat davaları, iş sözleşmesinin feshinden itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır.
 • Tazminat davalarında, delillerin zamanında ve eksiksiz olarak sunulması önemlidir.
 • Tazminat davalarında, dava avukatı tarafından temsil edilmek faydalı olacaktır.

KKTC’de Tazminat Davalarında Başarılı Olma İhtimali

KKTC’de tazminat davalarında başarılı olma ihtimali, işçinin haklılığına ve delillerine bağlıdır. İşçi,

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir