İçeriğe geç

Konkordato Ilan Eden Firma Tazminat Öder Mi 2024-2025 Güncel

Konkordato İlanı Halinde Tazminat Ödeme Durumu

Konkordato, borçlu bir kişinin veya şirketin, alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını ödeme planı yapmasına olanak tanıyan bir hukuki kurumdur. Konkordato ilan eden borçlu, alacaklılarıyla yaptığı anlaşmaya göre borçlarını kısmen veya tamamen ödeyebilir.

Konkordato ilan eden bir firmanın tazminat ödeme durumu, tazminat alacaklısının kim olduğuna göre değişiklik göstermektedir.

İşçilik Alacakları

İşçilik alacakları, konkordatoda en öncelikli olarak ödenmesi gereken alacaklardır. İşçilik alacakları, imtiyazlı alacak olarak kabul edilir ve konkordato ilan edilmesine rağmen takip edilebilmektedir.

İşçilik alacaklarına ilişkin konkordatoda aşağıdaki hususlar düzenlenebilir:

  • İşçilik alacakları, konkordatoya dahil edilebilir ve ödeme planına göre ödenebilir.
  • İşçilik alacakları, konkordatoya dahil edilmeyebilir ve konkordato tasdik edilmezse icra yoluyla tahsil edilebilir.
  • İşçilik alacakları, konkordatoya dahil edilmese bile, konkordato tasdik edildikten sonra Ücret Garanti Fonu’ndan ödenebilir.

Ücret Garanti Fonu

Ücret Garanti Fonu, işçilik alacaklarının ödenememesi halinde işçilere geçici olarak destek sağlamak amacıyla kurulan bir fondur. İşçi çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, hakkında aciz vesikası alınması, iflâsı, ödeme güçlüğüne düşmesi hallerinde iş sözleşmesine dayalı olarak çalışan işçinin üç aylık ücreti Ücret Garanti Fonundan ödenir.

Ücret Garanti Fonundan yararlanabilmek için işçinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • İş sözleşmesine dayalı olarak çalışıyor olması
  • Son bir yıl içerisinde konkordato ilan edilen işyerinde çalışıyor olması
  • Ücret alacağı için beş yıllık zamanaşımı süresinin dolmamış olması

Diğer Alacaklılar

Konkordato ilan eden bir firmanın diğer alacaklıları, yani işçilik alacaklısı olmayan alacaklılar, konkordatoya dahil edilmeleri halinde ödeme planına göre borçlarını alabilirler. Konkordatoya dahil edilmemeleri halinde ise konkordato tasdik edilmezse icra yoluyla alacağına kavuşabilirler.

Konkordato tasdik edildikten sonra dahi, konkordatoda belirtilen ödeme planına uymayan borçlu hakkında icra takibi başlatılabilir.

Konkordato İlanı Sonrası Tazminat Davası Açma Süresi

Konkordato ilan eden bir firmanın tazminat alacaklısı olan işçiler, konkordato ilanından itibaren beş yıl içinde tazminat davası açabilirler.

Sonuç

Konkordato ilan eden bir firmanın tazminat ödeme durumu, tazminat alacaklısının kim olduğuna ve konkordatoda yapılan anlaşmaya göre değişiklik göstermektedir. İşçilik alacakları, konkordatoda en öncelikli olarak ödenmesi gereken alacaklardır ve konkordato tasdik edilmese bile işçiler Ücret Garanti Fonu’ndan yararlanabilirler. Diğer alacaklılar ise konkordatoya dahil edilmeleri halinde ödeme planına göre borçlarını alabilirler, konkordatoya dahil edilmemeleri halinde ise konkordato tasdik edilmezse icra yoluyla alacağına kavuşabilirler.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir