İçeriğe geç

Kötüniyet Tazminatı Iş Hukuku 2024-2025 Güncel

Kötüniyet Tazminatı

Giriş

İş hukukunda kötüniyet tazminatı, işveren tarafından işçinin iş sözleşmesinin, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklarını elde etmesini engellemek amacıyla, kötü niyetli olarak feshedilmesi halinde işçiye ödenen tazminat türüdür.

Kötüniyet Tazminatının Tanımı

Kötüniyet tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinin 6. fıkrasında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “iş güvencesi kapsamı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, kötüniyetle feshedilmesi halinde işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.”

Kötüniyet tazminatı, işçinin kıdem ve ihbar tazminatından farklı bir tazminat türüdür. Kıdem ve ihbar tazminatlarının amacı, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle uğrayacağı maddi kayıpları telafi etmektir. Kötüniyet tazminatının amacı ise, işverenin işçinin haklarını kötüye kullanmasını önlemektir.

Kötüniyet Tazminatının Şartları

Kötüniyet tazminatının şartları şunlardır:

 • İşçinin iş güvencesi kapsamı dışında olması gerekir.
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gerekir.
 • İş sözleşmesinin kötüniyetle feshedilmesi gerekir.

İşçinin İş Güvencesi Kapsamı Dışında Olması

Kötüniyet tazminatı, iş güvencesi kapsamı dışında kalan işçilere ödenir. İş güvencesi, işçinin belirli süreler boyunca iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedilememesini sağlayan bir düzenlemedir.

İş güvencesi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, iş güvencesi hükümlerinden yararlanacak işçilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 • En az bir yıllık kıdeme sahip olması gerekir.
 • İşyerinde en az 30 işçinin çalışması gerekir.

İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi

Kötüniyet tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde ödenir. İş sözleşmesi, işveren tarafından çeşitli nedenlerle feshedilebilir. Bunlar arasında, işçinin iş sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesi, işverenin işyerini kapatması, işverenin iflas etmesi gibi nedenler sayılabilir.

İş Sözleşmesinin Kötüniyetle Feshedilmesi

Kötüniyet tazminatının ödenebilmesi için, iş sözleşmesinin kötüniyetle feshedilmiş olması gerekir. Kötüniyet, işverenin işçinin haklarını kötüye kullanmak amacıyla hareket etmesidir.

Kötüniyet tazminatının kötüniyetle fesih şartını yerine getirip getirmediğinin belirlenmesinde, işverenin davranışları ve işçinin iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki durumu göz önünde bulundurulur.

İşverenin işçinin iş sözleşmesini kötüniyetle feshettiğine dair bazı örnekler şunlardır:

 • İşçinin kıdem ve ihbar tazminatını elde etmesini engellemek amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi
 • İşçinin işyerindeki sendikal faaliyetleri nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi
 • İşçinin işyerinde yükselme fırsatı elde etmesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi

Kötüniyet Tazminatının Hesaplanması

Kötüniyet tazminatı, işçinin bildirim süresinin üç katı tutarındadır. Bildirim süresi, işçinin kıdem süresine göre belirlenir.

İşçi kıdem süresine göre bildirim süreleri şu şekildedir:

 • 0-1 yıl: 2 hafta
 • 1-3 yıl: 4 hafta
 • 3-6 yıl: 6 hafta
 • 6-10 yıl: 8 hafta
 • 10-15 yıl: 10 hafta
 • 15-20 yıl: 12 hafta
 • 20 yıl ve üzeri: 14 hafta

Örneğin, kıdemi 3 yıl olan bir işçinin bildirim süresi 4 haftadır. Bu işçinin kötüniyet tazminatı, 4 haftalık bildirim süresinin üç katı, yani 12 haftalık ücretidir.

Kötüniyet Tazminatının Talep Edilmesi

Kötüniyet tazminatı, işçi tarafından işveren aleyhine açılacak bir dava ile talep edilebilir. Dava, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır.

**Kötüniyet Taz

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir