İçeriğe geç

Kusurlu Sürücünün Tazminat Talebi 2024-2025 Güncel

Kusurlu Sürücünün Tazminat Talebi

Trafik kazaları, günümüzde en sık karşılaşılan ve ciddi sonuçlar doğurabilen olaylardan biridir. Kazalarda yaralanan veya hayatını kaybeden kişiler, uğradıkları zararların tazmini için tazminat davası açabilirler.

Kural olarak, trafik kazalarından kaynaklanan zararlardan dolayı sorumlu olan, kazaya sebebiyet veren araç işletendir. Ancak, işletenin kusursuz olması halinde, sürücü de sorumlu tutulabilir.

Kusurlu Sürücünün Tazminat Talebi Hakkı

Kusurlu sürücünün tazminat talebi hakkı, Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “Hukuka aykırı bir fiil ile bir başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”

Bu düzenlemeye göre, trafik kazasına sebebiyet veren sürücü, kazada zarar gören kişiye karşı tazminat ödemekle yükümlüdür. Ancak, sürücünün kusurlu olması gerekir.

Sürücünün kusurlu olup olmadığı, kazadan önceki ve kaza sırasındaki davranışları göz önünde bulundurularak belirlenir. Sürücü, kazadan önceki süreçte gerekli dikkat ve özeni göstermemişse veya kaza sırasında kurallara uymamışsa, kusurlu kabul edilir.

Kusurlu Sürücünün Tazminat Talebinde Bulunabileceği Zararlar

Kusurlu sürücü, kazada zarar gören kişiye karşı, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.

Maddi tazminat, kazada zarar gören kişinin maddi kayıplarını karşılamayı amaçlar. Maddi tazminat talebinde bulunulabilmesi için, zararın ispat edilmesi gerekir.

Maddi tazminatın kapsamına, aşağıdaki unsurlar dahil edilebilir:

  • Tedavi giderleri
  • Maddi destek kaybı
  • İş göremezlik tazminatı
  • Mal kaybı

Manevi tazminat, kazada zarar gören kişinin manevi acı ve elemlerini karşılamayı amaçlar. Manevi tazminat talebinde bulunulabilmesi için, zararın varlığının ve miktarının belirlenmesi gerekir.

Manevi tazminatın kapsamına, aşağıdaki unsurlar dahil edilebilir:

  • Acı ve elem
  • Ruhsal ve bedensel yıkım
  • Yaşam kalitesinde azalma

Kusurlu Sürücünün Tazminat Talebinde Bulunabileceği Kişiler

Kusurlu sürücü, tazminat talebinde bulunabileceği kişileri, kazada zarar gören kişiler olarak sınırlı değildir.

Sürücünün, kazada zarar gören kişinin yakınlarına da tazminat talebinde bulunabilmesi mümkündür.

Kusurlu Sürücünün Tazminat Talebinde Bulunabileceği Alacaklılar

Kusurlu sürücü, tazminat talebinde bulunabileceği alacaklıları, kazada zarar gören kişinin mirasçıları olarak sınırlı değildir.

Sürücünün, kazada zarar gören kişinin borçlularına da tazminat talebinde bulunabilmesi mümkündür.

Kusurlu Sürücünün Tazminat Talebinde Bulunabileceği Zamanaşımı Süresi

Kusurlu sürücünün tazminat talebinde bulunabileceği zamanaşımı süresi, 10 yıldır.

Bu süre, kaza tarihinden itibaren başlar ve hak düşürücü süredir. Bu süre içinde dava açılmazsa, tazminat talebi reddedilir.

Kusurlu Sürücünün Tazminat Talebinde Bulunabileceği Yollar

Kusurlu sürücü, tazminat talebinde bulunabileceği yolları, sulh yoluyla veya dava yoluyla olarak ikiye ayırabiliriz.

Sulh Yolu

Sürücünün, tazminat talebinde bulunacağı kişiyle sulh yoluyla anlaşması mümkündür.

Sulh yoluyla anlaşma, taraflar için en hızlı ve en kolay çözüm yoludur.

Dava Yolu

Sürücünün, tazminat talebinde bulunacağı kişiyle anlaşamaması halinde, dava yoluyla tazminat talebinde bulunabilir.

Dava, tazminat talebinde bulunulacak kişinin yerleşim yerindeki mahkemede açılır.

Kusurlu Sürücünün Tazminat Talebinde Bulunabileceği Dava Türleri

Kusurlu sürücünün tazminat talebinde bulunabileceği dava türleri, kazada zarar gören kişinin durumuna göre değişir.

Kazada yaralanan kişi, sürücüye karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Kazada hayatını kaybeden kişinin yakınları,

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir