İçeriğe geç

Maddi Manevi Tazminat Davalarında Arabuluculuk 2024-2025 Güncel

Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Arabuluculuk

Giriş

Arabuluculuk, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı, tarafsız bir üçüncü kişinin (arabulucu) yardımıyla, kendileri için en uygun çözümü bulmaları için yürüttükleri süreçtir. Arabuluculuk, tarafların anlaşmalarına dayalı bir çözüme ulaşmasını sağlayarak, yargıya başvurmadan uyuşmazlığın çözümünü amaçlayan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Maddi ve manevi tazminat davaları, taraflar arasında bir zararın meydana gelmesi ve bu zararın karşı tarafça tazmin edilmesi talebiyle açılan davalardır. Bu davalarda, tarafların uyuşmazlık konusu, zararın miktarı ve tazminat kapsamıdır.

Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Arabuluculuğun Zorunluluğu

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A maddesi uyarınca, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartıdır. Bu kapsamda, maddi ve manevi tazminat talepleri de arabuluculuğa tabidir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Arabuluculuğun Avantajları

Maddi ve manevi tazminat davalarında arabuluculuğun birtakım avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar şunlardır:

 • Uyuşmazlığın daha hızlı ve daha az maliyetle çözümlenmesini sağlar. Arabuluculuk süreci, yargı sürecine göre daha kısa sürmekte ve daha az maliyet gerektirmektedir.
 • Tarafların kendileri için en uygun çözümü bulmalarına yardımcı olur. Arabuluculuk sürecinde, taraflar kendi istek ve ihtiyaçlarını dile getirerek, kendileri için en uygun çözümü bulma fırsatı elde ederler.
 • İlişkilerin korunmasına yardımcı olur. Arabuluculuk, tarafların karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde bir çözüme ulaşmalarını sağlayarak, ilişkilerinin korunmasına yardımcı olur.

Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Arabuluculuk Süreci

Maddi ve manevi tazminat davalarında arabuluculuk süreci, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, arabuluculuk süreci şu şekilde işler:

 • Arabuluculuk başvurusu: Taraflar, arabuluculuk başvurusunu birlikte veya ayrı ayrı yapabilirler. Başvuru, arabuluculuk bürosuna veya arabulucuya yapılır.
 • Arabulucu atanması: Başvuru üzerine arabulucu, tarafların üzerinde anlaştıkları veya tarafsızlığı konusunda itiraz edilmeyen bir arabulucu tarafından atanır.
 • Arabuluculuk görüşmelerinin başlatılması: Arabulucu, tarafları en kısa sürede bir araya getirir ve arabuluculuk sürecini başlatır.
 • Arabuluculuk görüşmelerinin yürütülmesi: Arabulucu, tarafların karşılıklı görüşlerini dinler, uyuşmazlık konusunu taraflara anlatır ve tarafların aralarında bir çözüm bulmalarına yardımcı olur.
 • Arabuluculuk anlaşmasının imzalanması: Taraflar, arabuluculuk sürecinde bir anlaşmaya varırlarsa, anlaşmayı yazılı olarak imzalarlar.
 • Arabuluculuk anlaşmasının geçerliliği: Arabuluculuk anlaşması, taraflar için bağlayıcıdır.

Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Arabuluculuk Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Maddi ve manevi tazminat davalarında arabuluculuk sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Arabuluculuk sürecine hazırlıklı olunmalıdır. Taraflar, arabuluculuk sürecine başlamadan önce, uyuşmazlık konusunu ve taleplerini iyice araştırmalıdırlar.
 • Arabuluculuk görüşmelerinde tarafların karşılıklı saygılı olması önemlidir. Arabuluculuk, tarafların karşılıklı anlayış ve işbirliği çerçevesinde bir çözüme ulaşmalarını sağlayan bir süreçtir.
 • Arabuluculuk görüşmelerinde tarafların gerçekçi taleplerde bulunması önemlidir. Taraflar, taleplerini, uyuşmazlık konusunun gerçekliğini göz önünde bulundurarak belirlemelidirler.

Sonuç

Maddi ve manevi tazminat davalarında arabuluculuk, uyuşmazlığın daha hızlı, daha az maliyetle ve tarafların kendileri için en uygun çözümü bulmalarını sağlayarak çözümlenmesini sağlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir