İçeriğe geç

Maddi Tazminat Davası 2024-2025 Güncel

Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle malvarlığında meydana gelen eksilmenin, yani maddi zararların giderilmesi amacıyla açılan dava türüdür. Maddi tazminat davasında, zarar gören kişi, uğradığı maddi zararı gidermek için karşı tarafı sorumlu tutarak, mahkemeden maddi tazminat ödenmesini talep eder.

Maddi Tazminat Davasının Şartları

Maddi tazminat davası açabilmek için, aşağıdaki şartların varlığı gereklidir:

 • Haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık: Maddi tazminat davası, haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık nedeniyle açılabilir. Haksız fiil, hukuka aykırı, kusurlu ve zararla sonuçlanan bir eylemdir. Sözleşmeye aykırılık ise, tarafların aralarında yaptıkları sözleşmeye aykırı davranmasıdır.
 • Kusur: Maddi tazminat davasında, zararın meydana gelmesinde kusurlu olan taraf, tazminat ödemekle yükümlüdür. Kusur, kişinin eylemi veya ihmalinden kaynaklanan bir davranıştır.
 • Zarar: Maddi tazminat davası, zarar gören kişinin uğradığı maddi zararın giderilmesi için açılmaktadır. Zarar, malvarlığında meydana gelen eksilmeyi ifade eder.
 • İlgililik: Zarar, haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık nedeniyle meydana gelmiş olmalıdır.

Maddi Tazminat Davalarında Tazmin Edilebilecek Zararlar

Maddi tazminat davalarında, zarar gören kişinin uğradığı maddi zararlar tazmin edilebilir. Maddi zararlar, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Direkt zararlar: Direkt zararlar, haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık nedeniyle doğrudan meydana gelen zararlardır. Örneğin, trafik kazasında yaralanan kişinin tedavi masrafları, direkt zarardır.
 • Dolaysız zararlar: Dolaysız zararlar, direkt zararların bir sonucu olarak meydana gelen zararlardır. Örneğin, trafik kazasında yaralanan kişinin iş göremezliği nedeniyle kaybettiği gelir, dolaysız zarardır.
 • Özel zararlar: Özel zararlar, sadece zarar gören kişiye özgü olan zararlardır. Örneğin, trafik kazasında yaralanan kişinin estetik ameliyat masrafları, özel zarardır.

Maddi Tazminat Davalarında Tazminat Miktarı

Maddi tazminat davasında, tazminat miktarı, zarar gören kişinin uğradığı zararın miktarına göre belirlenir. Tazminat miktarının belirlenmesinde, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

 • Zarar gören kişinin uğradığı zararın miktarı: Tazminat miktarı, zarar gören kişinin uğradığı zararın miktarına göre belirlenir. Zarar, maddi olarak ispatlanabilirse, ispatlanan miktar tazminat olarak ödenir. Zarar, maddi olarak ispatlanamamışsa, hakim takdiren tazminat miktarını belirler.
 • Zarar gören kişinin kusur durumu: Zarar gören kişinin de kusuru varsa, tazminat miktarı bu kusur durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.
 • Zarar veren kişinin kusur durumu: Zarar veren kişinin de kusuru varsa, tazminat miktarı bu kusur durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.
 • Zarar veren kişinin ekonomik durumu: Zarar veren kişinin ekonomik durumu, tazminat miktarının belirlenmesinde dikkate alınır.
 • Zarar gören kişinin ekonomik durumu: Zarar gören kişinin ekonomik durumu, tazminat miktarının belirlenmesinde dikkate alınır.

Maddi Tazminat Davasının Açılması

Maddi tazminat davası, zarar gören kişi tarafından, zarar veren kişiye karşı açılabilir. Dava, zarar gören kişinin zarara uğradığı yerdeki mahkemede açılır.

Maddi tazminat davası açabilmek için, aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Dava dilekçesi: Dava dilekçesi, zarar gören kişi tarafından hazırlanır ve mahkemeye sunulur. Dava dilekçesinde, davalı, dava konusu, talepler ve deliller belirtilir.
 • Zarar tespitine ilişkin belgeler: Maddi tazminat davasında, zararın miktarının belirlenmesi için gerekli olan belgeler, dava dilekçesine eklenir. Bu belgeler, faturalar, raporlar, bilirkişi raporları vb. olabilir.

Maddi Tazminat Davasının Süresi

Maddi tazminat davası, zararın meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıl içinde açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir. Bu süre içinde dava açılmazsa, hak düşürülmesi nedeniyle dava reddedilir.

**Maddi Tazminat Dav

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir