İçeriğe geç

Manevi Tazminat Davası Şartları 2024-2025 Güncel

Manevi Tazminat Davası Şartları

Manevi tazminat, bir kimsenin kişilik haklarına yapılan saldırı sonucunda uğradığı manevi zararın karşılanması için ödenen tazminattır. Manevi tazminat, maddi tazminat gibi maddi bir zararın karşılanması için değil, kişilik haklarının ihlalinden kaynaklanan manevi acıyı, üzüntüyü, elemi telafi etmek için ödenir.

Manevi tazminat, Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, haksız bir fiil sonucu kişilik haklarına saldırıda bulunulmuşsa, o kimse, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat isteyebilir.

Manevi tazminat davası açabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar şunlardır:

 • Bir haksız fiil olması: Manevi tazminat, ancak bir haksız fiil sonucunda ödenebilir. Haksız fiil, hukuka aykırı, kusurlu ve zarara neden olan bir fiildir.
 • Kişilik haklarına saldırı olması: Manevi tazminat talep edilebilmesi için, haksız fiilin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olması gerekir. Kişilik hakları, kişinin maddi olmayan varlığını oluşturan, hukuk düzeni tarafından korunan haklar olarak tanımlanır. Kişilik haklarına saldırı, kişinin kişilik değerlerini, şerefini, onurunu, namusunu, sağlığını, bedensel ve ruhsal bütünlüğünü, özel hayatını veya aile hayatını ihlal eden her türlü fiildir.
 • Manevi zararın meydana gelmesi: Manevi tazminat, ancak manevi zararın meydana gelmesi halinde ödenebilir. Manevi zarar, kişinin kişilik değerlerinde meydana gelen bozulma veya kayıptır. Manevi zarar, maddi zarar gibi somut olarak hesaplanamaz.
 • İlliyet bağının bulunması: Manevi tazminat, haksız fiil ile manevi zarar arasında illiyet bağı bulunması halinde ödenebilir. İlliyet bağı, haksız fiilin manevi zarara neden olması demektir.

Bu şartların yanı sıra, manevi tazminat davasında tazminat miktarının belirlenmesinde hakim, zarar görenin sıfatı, zararın ağırlığı, tarafların ekonomik ve sosyal durumları gibi hususları göz önünde bulundurur.

Manevi Tazminat Davasını Açma Süresi

Manevi tazminat davası, haksız fiil tarihinden itibaren 2 yıl içinde açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir. Hak düşürücü süre, geçildiğinde dava açılamaz.

Manevi Tazminat Davası Açma Yeri

Manevi tazminat davası, haksız fiilin işlendiği yer mahkemesinde veya zarar görenin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.

Manevi Tazminat Davası Açma Şekli

Manevi tazminat davası, dilekçe ile mahkemeye başvurularak açılır. Dilekçede, davacının kimliği, davalının kimliği, haksız fiil, manevi zarar ve tazminat talebi gibi hususlar belirtilir.

Manevi Tazminat Davasının Yargılama Süresi

Manevi tazminat davasının yargılama süresi, dava konusunun niteliğine göre değişebilir. Ancak, genellikle bu davalar 1-2 yıl içinde sonuçlanır.

Manevi Tazminat Davası Örnekleri

Manevi tazminat davası, çeşitli nedenlerle açılabilir. Örneğin, trafik kazası sonucu yaralanma, ölüm, iş kazası sonucu yaralanma, ölüm, haksız yere hapsedilme, kişilik haklarına saldırı, haksız rekabet, sözleşmenin ihlali gibi nedenlerle manevi tazminat davası açılabilir.

Trafik Kazası Sonucu Manevi Tazminat

Trafik kazasında yaralanan veya ölen kişinin yakınları, kazaya karışan kişiden manevi tazminat talep edebilir. Bu durumda, manevi tazminat davasında şu hususlar incelenir:

 • Kazada yaralanan veya ölen kişinin kimliği
 • Kazada yaralanan veya ölen kişinin yakınları
 • Kazaya karışan kişinin kimliği
 • Kazanın ne şekilde meydana geldiği
 • Kazada yaralanan veya ölen kişinin yaralanma veya ölüm derecesi
 • Kazada yaralanan veya ölen kişinin yakınlarının manevi zararı

İş Kazası Sonucu Manevi Tazminat

İş kazasında yaralanan veya ölen işçinin yakınları, işveren veya işveren vekilinden manevi tazminat talep edebilir. Bu durumda, manevi tazminat davasında şu hususlar incelenir:

 • İş kazasında yaralanan veya ölen işçi

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir