İçeriğe geç

Manevi Tazminat Karşı Vekalet Ücreti 2024-2025 Güncel

Manevi Tazminat Karşı Vekalet Ücreti

Manevi tazminat, bir kişinin kişilik haklarının ihlali nedeniyle uğradığı acı, elem, üzüntü gibi zararların giderilmesi amacıyla yapılan bir tazminat türüdür. Manevi tazminat, maddi tazminat gibi parasal bir miktar olarak karşımıza çıkar.

Manevi tazminat davalarında, davacı vekili lehine vekalet ücreti hükmedilir. Bu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenir. Tarifenin üçüncü kısmında yer alan manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti başlığı altında, manevi tazminat davalarında vekalet ücretinin nasıl hesaplanacağı düzenlenmiştir.

Manevi Tazminat Davası Üzerinden Vekalet Ücreti Hesaplanması

Manevi tazminat davalarında vekalet ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden hesaplanır. Yani, mahkemece davacı lehine hükmedilen manevi tazminat miktarı üzerinden vekalet ücreti belirlenir.

Örneğin, bir manevi tazminat davasında davacı lehine 100.000 TL manevi tazminat hükmedilmişse, davacı vekili lehine de 100.000 TL üzerinden vekalet ücreti hükmedilecektir.

Davanın Kısmen Reddi Durumunda Vekalet Ücreti

Davanın kısmen kabul, kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili lehine hükmedilecek vekalet ücreti, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

Örneğin, bir manevi tazminat davasında davacı lehine 50.000 TL manevi tazminat hükmedilmiş, 50.000 TL manevi tazminat talebi ise reddedilmişse, davalı vekili lehine hükmedilecek vekalet ücreti, 50.000 TL üzerinden hesaplanacak vekâlet ücretini geçemeyecektir.

Manevi Tazminat Davası, Maddi Tazminat veya Parayla Değerlendirilmesi Mümkün Diğer Taleplerle Birlikte Açılmışsa

Manevi tazminat davası, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılmışsa; manevi tazminat açısından vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

Örneğin, bir manevi tazminat davasında davacı lehine 50.000 TL manevi tazminat, 100.000 TL maddi tazminat hükmedilmişse, davacı vekili lehine manevi tazminat için 50.000 TL, maddi tazminat için 100.000 TL olmak üzere toplam 150.000 TL vekalet ücreti hükmedilecektir.

Manevi Tazminat Davası Üzerinden Vekalet Ücreti Hesaplamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Manevi tazminat davası üzerinden vekalet ücreti hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar şunlardır:

  • Vekalet ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden hesaplanır.
  • Davanın kısmen kabul, kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili lehine hükmedilecek vekalet ücreti, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
  • Manevi tazminat davası, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılmışsa; manevi tazminat açısından vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

Manevi Tazminat Davası Üzerinden Vekalet Ücretinin İndirilmesi

Manevi tazminat davası üzerinden hükmedilen vekalet ücreti, bazı hallerde indirilebilir. Bu hallerden bazıları şunlardır:

  • Davanın basit olması
  • Davacının avukatla temsil edilmemesi
  • Davanın uzun sürmesi
  • Davacının vekalet ücretini ödeme güçlüğünde olması

Manevi tazminat davası üzerinden vekalet ücretinin indirilmesi için, davacı tarafından mahkemeye bir dilekçe ile başvurulması gerekir. Dilekçede, vekalet ücretinin indirilmesini gerektiren hususlar belirtilmelidir.

Manevi Tazminat Davası Üzerinden Vekalet Ücretinin Tahsili

Manevi tazminat davası üzerinden hükmedilen vekalet ücreti, davalı tarafından davacı vekiline ödenir. Vekalet ücretinin ödenmemesi durumunda, dava

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir